RECENZENCI

Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów. Na etapie recenzji obowiązuje zasada "double blind review". Redakcja publikuje ogólną listę nazwisk recenzentów, z którymi współpracowano w danym roku na stronie internetowej czasopisma oraz w ostatnim zeszycie czasopisma z danego roku.