Kontakt

Studia Krytyczne, Instytut Politologii UO,
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole;
tel. 691-518-646;

Główna osoba do kontaktu

dr Sławomir Czapnik

Wsparcie techniczne

LIBCOM Piotr Karwasiński