Kontakt

Studia Krytyczne, Instytut Politologii UO,
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole;
tel.+48 691-518-646

Główna osoba do kontaktu

dr. hab., prof. UO Sławomir Czapnik
tel.+48 691-518-646

Wsparcie techniczne

LIBCOM (podaj nazwę czasopisma)