Zespół redakcyjnySławomir Czapnik (redaktor naczelny) - Uniwersytet Opolski, e-mail: czapnik.slawomir@gmail.com
Mariusz Baranowski (zastępca redaktora naczelnego) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, e-mail: mariusz.baranowski@amu.edu.pl
Piotr Jabkowski, Agnieszka Jeran, Maja Osińska (sekretarz redakcji) - Uniwersytet Opolsk, e-mail: studiakrytyczne@gmail.com
Anna Perkowska-Klejman