Zespół redakcyjny


ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Sławomir Czapnik (redaktor naczelny) - Uniwersytet Opolski, e-mail: czapnik.slawomir@gmail.com, Piotr Jabkowski (redaktor statystyczny) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Agnieszka Jeran (redaktor ds. socjologii) - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Maja Osińska-Szymańska (sekretarz redakcji) - Uniwersytet Opolsk, e-mail: studiakrytyczne@gmail.com, Anna Perkowska-Klejman (redaktor ds. pedagogiki) - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Damian Winczewski (redaktor ds. filozofii).

RADA REDAKCYJNA

Zygmunt Bauman (University of Leeds)

Tony Blackshaw (Sheffield Hallam University) 

Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)

Harry Cleaver (University of Texas at Austin)

Mark Davis (University of Leeds)

Norman Fairclough (Lancaster University) 

Jochen Franzke (University of Potsdam)

Christian Fuchs (University of Westminster)

Henry A. Giroux (McMaster University)

Jane Hardy (University of Hertfordshire)

Andrzej W. Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski)

Wojciech Kajtoch (Uniwersytet Jagielloński)

Mirosław Karwat (Uniwersytet Warszawski)

Robert W. McChesney (University of Illinois at Urbana-Champaign)

Kikuko Nagayoshi (Tohoku University)

Tadeusz Klementewicz (Uniwersytet Warszawski)

Lars Mjøset (University of Oslo)

Simon Springer (University of Newcastle)

Jacek Tittenbrun (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)