"Studia Krytyczne" [Critical Studies] (ISSN 2450-9078) to dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo typu open access, które rygorystycznie stosuje zasadę peer-review i publikuje oryginalne artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych i humanistyki. 

Misją czasopisma jest rozprzestrzenianie świeżych perspektyw i niekonwencjonalnych idei, a także publikowanie tekstów doświadczonych akademiczek i akademików oraz młodych badaczek i badaczy. 

Studia Krytyczne są indeksowane w następujących bazach: Arianta, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

ISSN: 2450-9078 (Online) DOI: 10.25167/sk


 
 


  • CEJSH
  • CEEOL
  • Arianta
  • POL-Index
  • ResearchGate
  • Academia