Zuboff, Shoshana. 2020. Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, przeł. Alicja Unterschuetz. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (recenzja)


Osińska-Szymańska, M. (2021). Zuboff, Shoshana. 2020. Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, przeł. Alicja Unterschuetz. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka (recenzja). Studia Krytyczne/Critical Studies, (9), 145-148. https://doi.org/10.25167/sk.4495

Maja Osińska-Szymańska 
Badaczka niezależna  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0919-8407


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0