Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • ##default.journalSettings.checklist.submissionAppearance##
  • ##default.journalSettings.checklist.bibliographicRequirements##


  • Artykuły są przyjmowane w formatach edytowalnych (np. .doc, .odt).
  • Wszelkie wykresy, ilustracje i tabele powinny zostać dołączone w osobnych plikach graficznych (zalecane format TIFF). Teksty powinny zawierać abstrakt, słowa kluczowe (5 do 8) i notę o autorach zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Akceptowane będą artykuły w języku polskim lub angielskim. Z tekstu zgłaszanego do publikacji należy usunąć imię i nazwisko Autora, autocytowania oraz wszelkie inne informacje zdradzające tożsamość Autora.
  • Zgłaszając tekst, Autor/ka oświadcza, że praca jest jego własnym dziełem i nie była dotąd publikowana ani złożona do druku. Przypadki nieetycznego zachowania (plagiaty, ghostwriting, guest authorship) będą traktowane bardzo poważnie: będziemy je ujawniać oraz informować o nich instytucje, z którymi Autor jest związany. Wszystkie złożone teksty, których tematyka mieści się w zakresie problemowym pisma, są kierowane do podwójnie anonimowej recenzji zewnętrznej. Autor zobowiązany jest do przeprowadzenia korekty na przesłanym wydruku i zwrócenia jej w określonym przez redakcję terminie.
  • Uwaga co do formatowania: wszystkie marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5, wcięcie pierwszego wiersza 1,25 (nie używamy tabulatorów), brak odstępów między akapitami o tym samym stylu, czcionka Times New Roman, rozmiar 12.

Artykuł ma liczyć nie mniej niż 20 tys. znaków.

Wytyczne dla autorów [DOC]

Wytyczne dla autorów [PDF]