RECENZENCI


Janusz Golinowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska.
Funda Günsoy, Uludag University, Turcja.
Bohdan Kaczmarek, Uniweersytet Warszawski, Polska.
Alina Kaszkur, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska.
Tomasz Krawczyk, Uniwersytet Wrocławski, Polska.
Sebastian Kubas, Uniwersytet Jagielloński, Polska.
Kamil Minkner, Uniwersytet Opolski, Polska.
Filip Pierzchalski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska.
Sho Sugawara, Kyoto Sangyo University, Japonia.