Dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo typu open access, które rygorystycznie stosuje zasadę peer-review i publikuje oryginalne artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych oraz humanistyki.

ISSN: 2450-9078 (Online) DOI: 10.25167/sk


 
 


  • CEJSH
  • CEEOL
  • BazHum
  • POL-Index
  • ResearchGate
  • Academia