O czasopiśmie


STUDIA KRYTYCZNE / CRITICAL STUDIES to dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo akademickie open access, które stosuje rygorystycznie metodę peer-review i publikuje oryginalne badania i artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych i humanistyki.
Misją czasopisma jest krytyczne spojrzenie na rzeczywistość społeczną na świecie i w Polsce, rozprzestrzenianie świeżych perspektyw oraz niekonwencjonalnych idei, a także publikowanie tekstów doświadczonych akademiczek i akademików oraz młodych badaczek i badaczy. STUDIA KRYTYCZNE / CRITICAL STUDIES są interdyscyplinarne, zajmując się m.in. tematyką politologiczną, socjologiczną, psychologiczną, historyczną i filozoficzną.

Czasopismo analizuje politykę na szczeblu lokalnym i światowym, światową gospodarkę, ruchy protestu, współczesną teorię społeczną, historię, filozofię i kulturę. STUDIA KRYTYCZNE / CRITICAL STUDIES to czasopismo wielodyscyplinarne, które jest otwarte na wszelkie dyscypliny i podejścia, które analizują współczesne społeczeństwa przez pryzmat krytyki struktur władzy. Jego celem jest analiza istotnych przemian współczesności przy zastosowaniu ram poznawczych nieograniczonych przez podział na politologię, socjologię, ekonomię, studia gender, filozofię czy historię.

Publikujemy zarówno badania teoretyczne, jak i empiryczne, a także tłumaczenia tekstów obcojęzycznych. Każda edycja zawiera pogłębione studia.
Czasopismo jest publikowane co najmniej raz w roku i przyjmuje artykuły w trybie ciągłym.