O czasopiśmie

Dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo typu open access, które rygorystycznie stosuje zasadę peer-review i publikuje oryginalne artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych oraz humanistyki.

Misją naszego czasopisma jest krytyczne spojrzenie na rzeczywistość społeczną na świecie i w Polsce, rozprzestrzenianie świeżych perspektyw oraz niekonwencjonalnych idei, a także publikowanie tekstów doświadczonych akademiczek i akademików oraz młodych badaczek i badaczy. STUDIA KRYTYCZNE są interdyscyplinarne, zajmując się m.in. tematyką politologiczną, socjologiczną, psychologiczną, historyczną i filozoficzną.