O czasopiśmie

Studia Krytyczne [Critical Studies] to dwujęzyczne, polsko-angielskie internetowe czasopismo akademickie open access, które stosuje rygorystycznie metodę peer-review i publikuje oryginalne badania i artykuły przekrojowe z zakresu nauk społecznych i humanistyki.
Misją czasopisma jest krytyczne spojrzenie na rzeczywistość społeczną na świecie i w Polsce, rozprzestrzenianie świeżych perspektyw oraz niekonwencjonalnych idei, a także publikowanie tekstów doświadczonych akademiczek i akademików oraz młodych badaczek i badaczy. STUDIA KRYTYCZNE są interdyscyplinarne, zajmując się m.in. tematyką politologiczną, socjologiczną, psychologiczną, historyczną i filozoficzną.
Czasopismo analizuje politykę na szczeblu lokalnym i światowym, światową gospodarkę, ruchy protestu, współczesną teorię społeczną, historię, filozofię i kulturę. Studia Krytyczne/Critical Studies to czasopismo wielodyscyplinarne, które jest otwarte na wszelkie dyscypliny i podejścia, które analizują współczesne społeczeństwa przez pryzmat krytyki struktur władzy. Jego celem jest analiza istotnych przemian współczesności przy zastosowaniu ram poznawczych nieograniczonych przez podział na politologię, socjologię, ekonomię, studia gender, filozofię czy historię.
Publikujemy zarówno badania teoretyczne, jak i empiryczne. Każda edycja zawiera pogłębione 
studia i dział recenzji książkowych.
Czasopismo jest publikowane dwa razy do roku i przyjmuje artykuły przez cały rok.