Profesorowi Jackowi Tittenbrunowi (1952–2018) in memoriamAbstrakt

12 kwietnia 2018 roku, dwa dni przez swoimi sześćdziesiątymi szóstymi urodzinami, zmarł Profesor Jacek Tittenbrun, wybitny socjolog gospodarki związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek rady naukowej „Studiów Krytycznych”, promotor wielu prac magisterskich i doktorskich oraz nauczyciel wielu pokoleń socjologów i socjolożek. Niezwykle pracowity, dociekliwy i polemiczny badacz, którego cały dorobek naukowy i postawa życiowa przepełnione były myśleniem krytycznym.


Słowa kluczowe

Jacek Tittenbrun; marksista; socjolog gospodarki; strukturalizm socjoekonomiczny

Tittenbrun J. (1991a). Nowi kapitaliści? Pracownicze fundusze emerytalne a własność kapitału akcyjnego. Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Tittenbrun J. (1991b). Instytucje finansowe a własność kapitału akcyjnego. Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Tittenbrun J. (1992). Upadek socjalizmu realnego w Polsce. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Tittenbrun J. (1993). The Collapse of ‘Real Socialism’ in Poland. London: Janus Publishing Company.

Tittenbrun J. (1995). Ekonomiczny sens prywatyzacji. Spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Tittenbrun J. (2007a). Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Tom 1. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Tittenbrun J. (2007b). Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Tom 2. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Tittenbrun J. (2007c). Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Tom 3. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Tittenbrun, J. (2007d). Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji. Tom 4. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Tittenbrun, J. (red.) (2010a). Struktura klasowo-stanowa społeczności Poznania. Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Tittenbrun J. (red.) (2010b). Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka? Poznań: Wydawnictwo Nakom.

Tittenbrun J. (2012). Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Tittenbrun J. (2013). Anti-Capital: Human, Social and Cultural. The Mesmerising Misnomers, Farnham: Ashgate.

Tittenbrun J. (2014). Concepts of Capital. The Commodification of Social Life, New Brunswick-London: Transaction Publishers.

Tittenbrun J. (2015). „New Wine in Old Bottles or Old Wine in New Bottles?”. Studia Krytyczne nr 1: 17-46.

Tittenbrun, J. (2016). „Klasa średnia: mit czy byt?”. Studia Krytyczne nr 2: 61-83.
Pobierz

Opublikowane : 2019-11-03


Baranowski, M. (2019). Profesorowi Jackowi Tittenbrunowi (1952–2018) in memoriam. Studia Krytyczne/Critical Studies, (5), 9-13. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/1444

Mariusz Baranowski 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0