Anna Odrowąż-Coates (2015). Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków: Impuls, pp. 302.


TŁUŚCIAK-DELIOWSKA, A. (2019). Anna Odrowąż-Coates (2015). Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji. Kraków: Impuls, pp. 302. Studia Krytyczne/Critical Studies, (6), 123-127. https://doi.org/10.25167/sk.285

ALEKSANDRA TŁUŚCIAK-DELIOWSKA  adeliowska@aps.edu.pl
Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0952-8931


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0