Nie możemy nie powiedzieć nic. O społecznej widzialności Strajku Kobiet (komentarz)Butler, Judith. 2016. Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, przeł. Joanna Bednarek. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Connell, R.W. (1987). Gender and powers: society, the person, sexual politics. Stanford: Stanford University Press.
Goffman, Erving. 2008. Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, przeł. Olga Siara. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Hall, Edward T. 2005. Ukryty wymiar, przeł. Teresa Hołówka. Warszawa: Muza.
Löwy, Ilana. 2012. Okowy rodzaju. Męskość, kobiecość, nierówność, przeł. Maria Solarska,
Karolina Polasik-Wrzosek, wsp. Martyna Borowicz. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.
Pobierz

Opublikowane : 2021-08-08


PIEJKO-PŁONKA, M. (2021). Nie możemy nie powiedzieć nic. O społecznej widzialności Strajku Kobiet (komentarz). Studia Krytyczne/Critical Studies, (9), 53-57. https://doi.org/10.25167/sk.4488

MAGDALENA PIEJKO-PŁONKA 
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3714-605X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0