Wiosna Ludów. Wpływ konfliktów politycznych z połowy XIX wieku na późniejsze wydarzenia społeczne


Abstrakt

W moim artykule zwróciłam uwagę na historyczną i współczesną percepcję rewolucyjnych wystąpień w krajach XIX-wiecznej Europy. Akcentowałam aspekt narodowowyzwoleńczy, zjednoczycielski i egalitarny. Pisałam o Francji „trzech chwalebnych dni” w lipcu 1830 za panowania króla Ludwika Filipa Burbona. Przywołałam wojnę o niepodległość Grecji przeciw Imperium Osmańskiemu. Wiele miejsca poświęciłam zrywom antyhabsburskim w Austrii, w Królestwie Węgier i w Królestwie Czech. Później zajęłam się kampanią generała Józefa Garibaldiego i Wiktora Emmanuela II, który koronował się na króla zjednoczonych i suwerennych Włoch. Następnie skupiłam się na zamieszkach w krajach Cesarstwa Niemieckiego, które z trudem przeistaczało się w monarchię konstytucyjną.
Przedstawiłam sugestie w sprawie Wiosny Ludów czy raczej jej braku w Wielkiej Brytanii oraz w Imperium Rosyjskim. Nawiązałam przy tym do powstania polskiego przeciw carowi Mikołajowii 29 listopada 1830. Starałam się ocenić temat w sposób racjonalny i rewizjonistyczny, dlatego uwzględniłam zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty powstań. Ostatecznie uznałam, że do pewnego stopnia ukształtowały one współczesną kulturę polityczną.


Słowa kluczowe

Wiosna Ludów; demokracja; wolność; równość; układy binarne; patriotyzm; heroizm; romantyzm

Andrusiewicz, Andrzej. 2004. Cywilizacja rosyjska. Warszawa: Książka i Wiedza.
Andrusiewicz, Andrzej. 2011. Piotr Wielki. Prawda i mit. Warszawa: Świat Książki.
Andrusiewicz, Andrzej.2015. Romanowowie. Imperium i familia. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Andrusiewicz, Andrzej. 2019. Trzeci Rzym. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Bagby, Philip. 1975. Kultura i historia, przeł. Jerzy Jedlicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Balicki, Jan i Maria Bogucka. 1989. Historia Holandii. Wrocław–Warszawa–Kraków –Gdańsk–Łódź: Ossolineum.
Baszkiewicz, Jan. 1982. Historia Francji. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
Bazylow, Ludwik, redakcja. 1982. Historia dyplomacji polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Chlebowczyk, Józef. 1971. Nad Olzą. Katowice: Śląski Instytut Naukowy – Wydawnictwo „Śląsk”.
Chudzikowska, Jadwiga. 1966. Generał Bem. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Davies, Norman. 2007. Europa. Między Wschodem a Zachodem, przeł. Bartłomiej Pietrzyk. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Davies, Norman. 1998. Europa. Rozprawa historyka z historią, przeł. Elżbieta Tabakowska, Kraków: Wydawnictwo Znak.
Felczak, Wacław. 1966. Historia Węgier. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
Gierowski, Józef Andrzej. 1979. Historia Polski 1764–1864. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Grodziski, Stanisław. 2008. Porównawcza historia ustrojów państwowych. Kraków: Universitas.
Heller, Michaił. 2009. Historia Imperium Rosyjskiego. Warszawa: Książka i Wiedza.
Janion, Maria. 1975. Gorączka romantyczna. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Janion, Maria i Marta Zielińska, redakcja. 1986. Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum. Warszawa 6–7 grudnia 1982. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Lijewski, Teofil. 1987. Austria. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Kalembka, Sławomir. 1971. Wielka Emigracja. Warszawa:Wiedza Powszechna.
Kieniewicz, Stefan. 1998. Historia Polski 1795–1918. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Koberdowa, Irena. 1967. Polska Wiosna Ludów. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Kołłątaj, Hugo. 2003. Stan oświecenia w Polsce. Wrocław: Ossolineum.
Kopaliński, Władysław. 2011. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
Kopaliński, Władysław. 2015. Słownik symboli. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
Krasuski, Jerzy. 2008. Historia Niemiec. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
Krawczuk, Aleksander. 1974. Wojna trojańska. Mit i historia. Warszawa:Wiedza Powszechna.
Lewandowski, Jan. 2002. Historia Estonii. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
Mroczkowski, Przemysław. 1981. Historia literatury angielskiej. Wrocław: Ossolineum.
Popiołek, Kazimierz. 1971. Historia Śląska od pradziejów do 1945 roku. Cieszyn: Wydawnictwo „Śląsk”.
Putek, Józef. 1969. Miłościwe pany i krnąbrne chłopy włościany. Kraków: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
Snyder, Timothy. 2011. Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem. Przełożył Bartłomiej Pietrzyk. Warszawa: Świat Książki.
Sowa, Jan. 2015. Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo WAB.
Pobierz

Opublikowane : 2021-08-08


Toman, A. (2021). Wiosna Ludów. Wpływ konfliktów politycznych z połowy XIX wieku na późniejsze wydarzenia społeczne. Studia Krytyczne/Critical Studies, (9), 81-112. https://doi.org/10.25167/sk.4490

Aleksandra Toman 
Uniwersytet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2515-1860


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0