Demokratyczny socjalizm jako powrót do ekonomizmu. Zarys problematyki zjawiska


Abstrakt

Demokratyczny socjalizm jest w artykule rozumiany jako powrót do ortodoksyjnego myślenia socjalistycznego. Odwraca się od mainstreamowego nurtu tożsamościowego lewicy, nie jest jednak w stanie się od niego odciąć i odrzucić dziedzictwa lat 60. XX wieku. Demokratyczny socjalizm stawia na pierwszym miejscu interesy klasowe klas pracujących, co ma stanowić odpowiedź wobec ciągle jeszcze królującego centroliberalizmu i spoufalowanej wobec niego liberalnej lewicy, a także rosnących w siłę formacji populistycznych. W tekście nakreślone zostały uwarunkowania idei, a także jej słabe strony.


Słowa kluczowe

demokratyczny socjalizm; kapitalizm; lewica; klasy; tożsamość

Arnold, Samuel. 2020. „What is democratic socialism and why is it growing more popular in the U.S.?”. Teen Vogue, 01 May. Data dostępu: 07 lipca 2020 r. https://www. teenvogue.com/story/what-is-democratic-socialism.
Bauman, Zygmunt. 2010. Socjalizm. Utopia w działaniu, przeł. Michał Bogdan. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Błesznowski, Bartłomiej. 2014. „Utopia w służbie demokracji – wokół źródeł kooperatyzmu”. W Kooperatyzm, spółdzielczość, demokracja. Wybór pism, redakcja Bartłomiej Błesznowski i Remigiusz Okraska, 7–45. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Castoriadis, Cornelius. 2019. Socjalizm albo barbarzyństwo i inne eseje, przeł. zbiorowe, redakcja naukowa Lotar Rasiński, Andreas Kalyvas. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
Chwedoruk, Rafał. 2015. „Zachodni marksizm w praktyce – ruch robotniczy jako Gegenwelt”. W Ideologie, doktryny, ruchy społeczne i polityczne. Wybrane problemy, redakcja Maria Marczewska-Rytko, Wojciech Ziętara, 219–234. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Dahl, Robert A. 1995. Demokracja i jej krytycy, przeł. Stefan Amsterdamski. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Day, Meagan 2018. „Democratic socialism, explained by a democratic socialist”. Vox, August 01. Data dostępu: 07 lipca 2020 r. https://www.vox.com/first-person/2018/8/1/17637028/bernie-sanders-alexandria-ocasio-cortez-cynthia-nixon-democratic-socialism-jacobin-dsa.
Eatwell, Roger i Matthew Goodwin. 2020. Narodowy populizm. Zamach na liberalnądemokrację, przeł. Witold Kurylak. Katowice: Post Factum
Pobierz

Opublikowane : 2021-08-08


Górka, J. (2021). Demokratyczny socjalizm jako powrót do ekonomizmu. Zarys problematyki zjawiska. Studia Krytyczne/Critical Studies, (9), 113-129. https://doi.org/10.25167/sk.4491

Jakub Kamil Górka 
Badacz niezależny  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9635-0766


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0