O infantylizacji nauki

Mirosław Karwat

Uniwersytet Warszawski


Burszta, Wojciech J., i Elżbieta Anna Sekuła. 2008. Kiczosfery współczesności. Warszawa:
  Google Scholar

Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”.
  Google Scholar

Cataluccio, Francesco M. 2006. Niedojrzałość: Choroba naszych czasów, przeł. Stanisław
  Google Scholar

Kasprzysiak. Kraków: Wydawn. Znak.
  Google Scholar

Cetwiński, Olgierd, i Kamil Minkner. 2005. „Popkulturyzacja polityki”. Dyskurs. Czasopismo
  Google Scholar

Politologiczne, nr 1: 5–21.
  Google Scholar

Czapnik, Sławomir. 2012. „Czterej jeźdźcy Apokalipsy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego:
  Google Scholar

utowarowienie, technokratyzacja, alienacja i konformizm”. [w:] Wiedza ideologia
  Google Scholar

władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, redakcja
  Google Scholar

Piotr Żuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  Google Scholar

Czapnik, Sławomir. 2017. „Biurokrata czy intelektualista? O dylematach polskich politolożek
  Google Scholar

i politologów”. e-Politikon, nr 22: 95–114.
  Google Scholar

Czapnik, Sławomir. 2019. Mówią jak jest: Marksiści objaśniają świat. Opole: Wydawnictwo
  Google Scholar

Uniwersytetu Opolskiego.
  Google Scholar

Derber, Charles. 2002. Zaistnieć w społeczeństwie, przeł. Monika Gajdzińska. Gdańsk:
  Google Scholar

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  Google Scholar

Filek, Jacek. 2010. Życie, etyka, inni: scherza i eseje filozoficzno-etyczne. Kraków: Homini.
  Google Scholar

Foucault, Michel. 1998. Nadzorować i karać: narodziny więzienia, przeł. Tadeusz Komendant.
  Google Scholar

Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
  Google Scholar

Fromm, Erich. 2022. Ucieczka od wolności, przeł. Andrzej Ziemilski i Olga Ziemilska.
  Google Scholar

Kraków: Vis-à-vis/Etiuda.
  Google Scholar

Furedi, Frank. 2014. Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, przeł. Katarzyna Makaruk.
  Google Scholar

Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Goćkowski, Janusz, i Andrzej Siemianowski (red.) 1981. Szkoły w nauce. Wrocław: Ossolineum.
  Google Scholar

Goffman, Erving. 2011. Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach
  Google Scholar

innych instytucji totalnych, przeł. Jacek Łaszcz, i Olena Waśkiewicz. Gdańsk:
  Google Scholar

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
  Google Scholar

Karwat, Mirosław. 2019. „Paternalistyczny wzorzec polityki. Charakterystyka modelowa”.
  Google Scholar

W Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, redakcja Joanna Dzwończyk.
  Google Scholar

Kraków: Wydawnictwo UEK. 126–41.
  Google Scholar

Krzpiet, Magdalena. 2005. Fenomen ekshibicjonizmu w telewizji. Kraków: Impuls.
  Google Scholar

Lasch, Christopher. 2015. Kultura narcyzmu Amerykańskie życie w czasach malejących
  Google Scholar

oczekiwań, przeł. Grzegorz Ptaszek i Aleksander Skrzypek. Warszawa: Wydawnictwo
  Google Scholar

Akademickie Sedno.
  Google Scholar

Moles, Abraham. 1978. Kicz, czyli sztuka szczęścia, przeł. Anita Szczepańska i Anita
  Google Scholar

Wende. Warszwa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  Google Scholar

Postman, Neil. 2002. Zabawić się na śmierć: dyskurs publiczny w epoce show-businessu,
  Google Scholar

przeł. Lech Niedzielski i Maciej Mrozowski. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo
  Google Scholar

Literackie „Muza”.
  Google Scholar

Ritzer, George. 2003. Makdonaldyzacja społeczeństwa: wydanie na nowy wiek, przeł.
  Google Scholar

Ludwik Stawowy. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.
  Google Scholar

Sennett, Richard. 2009. Upadek człowieka publicznego, przeł. Hanna Jankowska. Warszawa:
  Google Scholar

Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”.
  Google Scholar

Szalkiewicz, Wojciech Krzysztof, i Wiesław Gałązka. 2010. Żądza rządzenia: o władzy,
  Google Scholar

polityce i politykach. Warszawa: Collegium Civitas ; Wydawnictwo Trio.
  Google Scholar

Szlendak, Tomasz. 2005. Leniwe maskotki, rekiny na smyczy: w co kultura konsumpcyjna
  Google Scholar

przemieniła mężczyzn i kobiety. Warszawa: Czarna Owca.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By / Share

Karwat, M. (2022). O infantylizacji nauki. Studia Krytyczne/Critical Studies, (10), 13–38. https://doi.org/10.25167/sk.4937

Autorzy

Mirosław Karwat 

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.