EKONOMIA BEHAWIORALNA: PODSTAWY TEORETYCZNE I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W PRAKTYCE MIEJSKIEJ


Abstrakt

Ekonomia behawioralna, choć nadal stanowi jeden z najświeższych nurtów w teorii ekonomii, została dobrze przyjęta przez badaczy miasta, głównie ze względu na możliwości, jakie daje w praktycznym zastosowaniu. Prezentowany artykuł przybliża dorobek tej koncepcji na gruncie badań miejskich, omawiając nie tylko założenia ekonomii behawioralnej, ale przede wszystkim sposoby jej wykorzystania do analizy zmian zachodzących w miastach. W artykule wskazuje się na dorobek teoretyczny, który wydaje się ważny dla
gospodarki miejskiej, ale także zastosowane praktyczne rozwiązania wynikające z odrzucenia założenia o racjonalnym zachowaniu się podmiotów w gospodarce. Istotną część wywodu stanowią także rekomendacje dla projektowania behawioralnych interwencji miejskich, wynikające z przeglądu zrealizowanych doświadczeń.


Słowa kluczowe

ekonomia behawioralna; behawioralne interwencje publiczne; zarządzanie miastem; polityki publiczne

Angner, Erik i George Loewenstein. 2012. Behavioral Economics. W: Handbook on the Philosophy of Science: Philosophy of Economics, red. Uskali Mäki, 641–690. Amsterdam: North-Holland.

Angner, Erik. 2016. A Course in Behavioral Economics. Second Edition. London: Palgrave MacMillan.

Angner, Erik. 2019. We’re all Behavioral Economists Now. Journal of Economic Methodology, 26(3), 195–207.

Baddeley, Michelle. 2013. Behavioural Economics and Finance. London and New York: Routledge.

Camerer, Collin i George Loewenstein. 2004. Behavioral Economics: Past, Present, Future. W: Advances in Behavioral Economics, red. Collin Camerer, George Loewenstein i Matthew Rabin, 3–51. New York, NY and Princeton, NJ: Russel Sage Foundation and Princeton University Press.

Cartwright, Edward. 2011. Behavioral Economics. London and New York: Routledge.

Grüne-Yanoff, Till, Caterina Marchionni i Markus A. Feufel. 2018. Toward a Framework for Selecting Behavioural Policies: How to Choose between Boosts and Nudges. Economics and Philosophy, 34, 243–266.

Joffe, Michael. 2019. Mechanism in Behavioural Economics. Journal of Economic Methodology, 26(3), 228–242.

Kahneman, Daniel i Amos Tversky. 1979. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263–292.

Olejniczak, Karol i Paweł Śliwowski. 2014. Nadchodzi rewolucja? Analizy behawioralne w interwencjach publicznych. W: (R)ewaluacja 2. Wiedza w działaniu, red. Agnieszka Haber i Karol Olejniczak, 13–45. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Perlman Mark i Charles R. McCann. 1998. The Pillars of Economic Understanding. Vol. 1: Ideas and Traditions. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Płaziak, Monika i Anna Irena Szymańska. 2014. Rola nowoczesnych czynników lokalizacji w procesie decyzyjnym przedsiębiorstw na przykładzie firm sektora budowlanego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 144–161.

Rabin, Matthew. 2002. A Perspective on Psychology and Economics. European Economic Review, 46(4–5), 657–685.

Shafir, Eldar et al. 2013. The Behavioral Foundations of Public Policy. Princeton: Princeton University Press.

Simon, Herbert. 1983. Models of Bounder Rationality, vol. 2: Behavioral economics and business organization. Cambridge, London: MIT Press.

Śliwowski, Paweł i Agnieszka Wincewicz-Price. 2019. Prościej, taniej i skuteczniej, czyli jak ekonomia behawioralna wspiera polityki publiczne w Polsce. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.

Thaler, Richard H. 2015. Misbehaving. The Making of Behavioural Economics. London: Pinguin Books Ltd.

The Behavioral Insight Team. 2016. Behavioral Insights for Cities. Dostęp: 29.08.2019. https://www.bi.team/publications/behavioral-insights-for-making-cities-better.

Tomer, John F. 2011. Advanced Introduction to Behavioral Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Tversky, Amos i Daniel Kahneman. 1974. Judgment under Uncertainity: Heuristics and Biases. Science, New Series, 185(4157), 1124–1131.


Szczech-Pietkiewicz, E. (2020). EKONOMIA BEHAWIORALNA: PODSTAWY TEORETYCZNE I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W PRAKTYCE MIEJSKIEJ. Studia Miejskie, 40, 27-39. https://doi.org/10.25167/sm.1881

Ewelina Szczech-Pietkiewicz  eszcze@sgh.waw.pl
Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7004-1631


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0