RECENZENCI

 • RECENZENCI ARTYKUŁÓW WYDANYCH W TOMACH 33–36 W ROKU 2019:
  Paweł Churski,
  Justyna Danielewicz,
  Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz,
  Jacek Kaczmarek,
  Sabina Kauf,
  Sławomir Kurek,
  Lidia Mierzejewska,
  Beata Namyślak,
  Tadeusz Palmowski,
  Bogusław Podhalański,
  Andrzej Raczyk,
  Dorota Rynio,
  Przemysław Śleszyński,
  Maciej Turała,
  Alicja Zakrzewska-Półtorak,
  Elżbieta Zuzańska-Żyśko
 • Rok 2019
  Paweł Churski
  Justyna Danielewicz
  Jolanta Jakobczyk-Gryszkiewicz
  Jacek Kaczmarek
  Sabina Kauf
  Sławomir Kurek
  Lidia Mierzejewska
  Beata Namyślak
  Tadeusz Palmowski
  Bogusław Podhalański
  Andrzej Raczyk
  Dorota Rynio
  Przemysław Śleszyński
  Maciej Turała
  Alicja Zakrzewska-Połtorak
  Elżbieta Zuzańska-Żyśko
 • Rok 2018
  Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło
  Prof. dr hab. Krystian Heffner
  Dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. UŁ
  Dr hab. Jacek Potocki, prof. UE
  Doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. - VŠB-TUO
  Dr hab. Elżbieta Zuzańska - Żyśko
 • Rok 2017
  Prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
  Prof. dr hab. Anna Harańczyk
  Dr hab. Jacek Kotus, prof. UAM
  Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
  Doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. - VŠB-TUO
  Prof. dr. Rüdiger Wink
 • Rok 2016
  Prof. dr hab. Martin Ferry
  Prof. dr hab. Anna Karwińska
  Prof. dr hab. Stanisław Korenik
  Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
  Prof. dr hab. Anna Śliz
  Prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka
  Prof. dr hab. Rüdiger Wink Herman

 • Rok 2015
  Prof. dr hab. Anna Harańczyk
  Prof. dr hab. Dariusz Ilnicki
  Prof. dr hab. Edyta Jakubowicz
  Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
  Prof. dr hab. Johannes Platje
  Prof. dr hab. Herman Hoen
  Prof. dr hab. Wolfgang Gerstlberger

 • Rok 2014
  Prof. dr hab. Bolesław Domański
  Prof. dr hab. Krzysztof Gasidło
  Prof. dr hab. Jacek Kaczmarek
  Prof. dr hab. Danuta Stawasz
  Prof. dr hab. Herman Hoen,
  Prof. dr hab. Wolfgang Gerstlberger

 • Rok 2013
  Prof. dr hab. Dariusz Ilnicki
  Prof. dr hab. Jacek Kotus
  Prof. dr hab. Tadeusz Marszał
  Prof. dr hab. Zbigniew Przybyła
  Prof. dr hab. Sebastian Kaniuk,
  Prof. dr hab. Beata Skowron – Grabowska
  Prof. dr hab. Herman Hoen,
  Prof. dr hab. Wolfgang Gerstlberger

 • Rok 2012
  Prof. dr hab. Zbigniew Długosz
  Prof. dr hab. Edyta Jakubowicz
  Prof. dr hab. Jacek Kaczmarek
  Prof. dr hab. Józef Komorowski
  Prof. dr hab. Lidia Mierzejewska
  Prof. dr hab. Kazimiera Wilk
  Prof. dr hab. Stanisław Krawczyk
  Prof. dr hab. Maciej Szymczak
  Prof. dr hab. Herman Hoen,
  Prof. dr hab. Wolfgang Gerstlberger

 • Rok 2011
  Prof. dr hab. Zygmunt Górka
  Prof. dr hab. Alicja Szajnowska – Wysocka
  Prof. dr hab. Daniela Szymańska

 

 • Rok 2010
  Prof. dr hab. Jolanta Jakóbczyk – Gryszkiewicz
  Prof. dr hab. Stanisław Korenik
  Prof. dr hab. Barbara Lubicz – Miszewska
  Prof. dr hab. Danuta Stawasz