Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:

Zastępca redaktora naczelnego

 • dr hab. Edyta Szafranek (Uniwersytet Opolski)

Rada Naukowa:

 • Wanda Maria Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Alfonz Gajdos (Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy)
 • Adam Jelonek
 • Sylwia Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki)
 • Andrzej Klasik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Barbara Lubicz – Miszewska (Uniwersytet Wrocławski)
 • Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Jerzy J. Parysek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Valentina Pidlisnyuk (Uniwersytet im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy; Narodowy Uniwersytet w Kremenczuk)
 • Andrzej Rączaszek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
 • Tadeusz Siwek (Uniwersytet Ostrawski)
 • Zdeněk Szczyrba (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)
 • Jacek Szlachta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Daniela Szymańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Klaus Schöler (Uniwersytet w Poczdamie)
 • Grzegorz Węcławowicz (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk)
 • Andrzej Zborowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Tadeusz Zipser (Politechnika Wrocławska)

Redaktorzy tematyczni:

 • Agnieszka Dembicka–Niemiec
 • Sabina Kauf
 • Monika Paradowska
 • Edyta Szafranek
 • Magdalena Śliwa
 • Maria Śmigielska
 • Adam Drobniak
 • Monika Mularska–Kucharek
 • Mariusz Lamprecht
 • Barbara Wiatkowska
 • Jan Maria Zipser

Sekretarz Redakcji:

II Sekretarz Redakcji:

 • Michał Ciesielski