Czasopismo „Studia Miejskie” stanowi forum wymiany poglądów, doświadczeń i wyników badań naukowych między specjalistami z zakresu ekonomiki miasta, urbanistami, geografami miast, socjologami miast, a także z innych dyscyplin, którym bliskie są problemy obszarów miejskich.

ISSN: 2082-4793 (Print) ISSN: 2543-5302 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Index Copernicus
  • BazEkon
  • PBN – Polska Bibliografia Naukowa
  • Baza Biblioteki Narodowej
  • ARIANTA
  • IGIPZ PAN
  • Naukowiec.org

h5Index
8 - 2021 r.

MNISW
40 pkt - 2021 r.

Index Copernicus
65.87 -2017 r.

Pobieranie

Pełny numer