Czasopismo „Studia Miejskie” stanowi forum wymiany poglądów, doświadczeń i wyników badań naukowych między specjalistami z zakresu ekonomiki miasta, urbanistami, geografami miast, socjologami miast, a także z innych dyscyplin, którym bliskie są problemy obszarów miejskich.

ISSN: 2543-5302 (Online) ISSN: 2082-4793 (Print) DOI: 10.25167/sm

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Index Copernicus
  • BazEkon
  • PBN – Polska Bibliografia Naukowa
  • Baza Biblioteki Narodowej
  • ARIANTA
  • IGIPZ PAN
  • Naukowiec.org

h5Index
7 - 2018 r.

MNISW
10 - 2013-2017 r.

Index Copernicus
55.46 -2016 r.