Kontakt

ul. kard. B. Kominka 1a, 45-032 Opole
tel. +48 606 217 775; porada@uni.opole.pl; Rajmund Porada
tel. +48 667 029 320; kkaluza@uni.opole.pl; Krystian Kałuża

Główna osoba do kontaktu


Wsparcie techniczne

LIBCOM (podaj nazwę czasopisma)