Zespół redakcyjny


Redaktor naczelny: dr hab. Rajmund Porada, prof. UO 
Sekretarz: dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO

Rada Naukowa
Józef Budniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Walerian Bugel (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska)

Grzegorz Chojnacki (Uniwersytet Szczecinski)

bp Andrzej Czaja (Uniwersytet Opolski)

Nicu Dumitrascu (Uniwersytet w Oradea, Rumunia)

Sergiusz Gajek (Mińsk, Białoruś)

Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski)

Leonard Górka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Wojciech Hanc (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

bp Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Wacław Hryniewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Piotr Jaskóła (Uniwersytet Opolski) - przewodniczący

Przemysław Kantyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Aleksander Korniejew (Akademia Teologiczna św. Tomasza z Akwinu, Moskwa, Rosja)

Ulrike Link-Wieczorek (Uniwersytet w Oldenburgu, Niemcy)

Celestyn Napiórkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

abp Alfons Nossol (Uniwersytet Opolski)

Johannes Oeldemann (Instytut Ekumeniczny Johanna Adama Möhlera w Paderborn, Niemcy)

Stanisław Rabiej (Uniwersytet Opolski)