Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny: dr hab. Rajmund Porada, prof. UO 
Sekretarz: dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO

Rada Naukowa
Józef Budniak (Katowice), Walerian Bugel (Ołomuniec, Republika Czeska), Grzegorz Chojnacki (Szczecin), bp Andrzej Czaja (Opole), Nicu Dumitrascu (Oradea, Rumunia), Sergiusz Gajek (Mińsk, Białoruś), Zygfryd Glaeser (Opole), Leonard Górka (Lublin), Wojciech Hanc (Warszawa), bp Marcin Hintz (Warszawa), Wacław Hryniewicz (Lublin), Piotr Jaskóła (Opole) - przewodniczący, Przemysław Kantyka (Lublin), Aleksander Korniejew (Moskwa, Rosja), Ulrike Link-Wieczorek (Oldenburg, Niemcy), Celestyn Napiórkowski (Lublin), abp Alfons Nossol (Opole), Johannes Oeldemann (Paderborn, Niemcy), Stanisław Rabiej (Opole)