Rola religii w życiu współczesnych społeczeństw w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej


Abstrakt

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu roli religii w życiu współczesnych społeczeństw w ujęciu wybranych autorów publikujących w Ośrodku Myśli Politycznej. Religia stanowi dla nich niezbędny dla państwa fundament aksjologiczny, wokół którego możliwe jest zbudowanie wspólnoty obywatelskiej. Zapewnia ona państwu wartości potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, których jego instytucje same nie są w stanie wytworzyć. Odniesienie do transcendencji pozwala ponadto na pogłębioną interpretację losów danego społeczeństwa na przestrzeni dziejów. Współcześnie chrześcijaństwo stanowi jedyną liczącą się alternatywę dla dominujących w świecie zachodnim prądów liberalnych. Zapewnia ponadto ciągłość między  europejskim dziedzictwem kulturowym a współczesnością. Poglądy omawianych autorów sytuują się w ramach nurtu konserwatywnego.


Słowa kluczowe

religia; społeczeństwo; konserwatyzm; Ośrodek Myśli Politycznej; integracja

Adamski Franciszek. 2011. Wprowadzenie. W Socjologia religii. Red. Adamski Franciszek, 5–13. Kraków: Wydawnictwo Petrus.

Böckenförde Ernst-Wolfgang. 1994. Wolność, państwo, Kościół. Tłum. Paweł Kaczorowski. Kraków: Znak.

Casanova Jose. 2005. Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Tłum. Tomasz Kunz. Kraków: Nomos.

Czarnecka Agnieszka. 2014. Marianna wciąż katolicka? O rewolucyjności przemian francuskiego społeczeństwa i Kościoła katolickiego przełomu lat 60. i 70. XX w. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Durkheim Emile. 1990. Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii. Tłum. Anna Zadrożyńska. Warszawa: PWN.

Fiala Petr. 2016. Laboratorium sekularyzacji. Kościół i religia w społeczeństwie niereligijnym. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Fromm Erich. 1966. Szkice z psychologii religii. Tłum. Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Książka i Wiedza.

Gawin Dariusz. 2007. Granice demokracji liberalnej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Gowin Jarosław. 1999. Kościół w czasach wolności 1989–1999. Kraków: Znak.

Grabowska Mirosława. 2018. Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji. Warszawa: Scholar.

Herbst Jan. 2004. „Gdzie w Polsce szukać społeczeństwa obywatelskiego. Od ideologii do badań”. Trzeci Sektor 1: 107–125.

Keppel Gilles. 2010. Zemsta Boga. Religijna rekonkwista świata. Tłum. Agnieszka Adamczak. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Krasnodębski Zdzisław. 2005. Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/Obraz, Terytoria.

Krasnodębski Zdzisław. 2006. Drzemka rozsądnych. Zebrane eseje i szkice. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Krasnodębski Zdzisław. 2004. Polityka i chrześcijaństwo w ponowoczesnej demokracji. W Religia i konserwatyzm: sprzymierzeńcy czy konkurenci?. Red. Piotr Mazurkiewicz, Sławomir Sowiński, 149–169. Wrocław: Ossolineum.

Krasnodębski Zdzisław. 2011. Większego cudu nie będzie. Zebrane eseje i szkice IV. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Legutko Ryszard. 2008. Esej o duszy polskiej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Legutko Ryszard. 2005. Raj przywrócony. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera.

Legutko Ryszard. 2012. Triumf człowieka pospolitego. Poznań: Zysk i Ska.

Mariański Janusz. 1998. Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim. Refleksje socjologiczne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Mariański Janusz. 2007. Religia a społeczeństwo obywatelskie: przeciwieństwo czy komplementarność. W Społeczeństwo obywatelskie. Modele teoretyczne i praktyka społeczna. Red. Edward Balawajder, 87–118. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Mariański Janusz. 2006. Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Martelli Stefano. 2001. „Jaka religia cywilna we Włoszech? Młodzież wobec wartości obywatelskich”. Społeczeństwo 1 (10): 63–85.

Piwowarski Władysław. 1996. Socjologia religii. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Prostak Rafał. 2014. Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Stawrowski Zbigniew. 2014. Budowanie na piasku. Szkice o III Rzeczypospolitej. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.

Weber Max. 2015. Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Tłum. Dorota Lachowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Weber Max. 2006. Socjologia religii. Dzieła zebrane. Etyka gospodarcza religii światowych. Tłum. Tadeusz Zatorski, Grzegorz Sowiński, Dominika Motak. Kraków: Nomos.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-23


Pabich, M. (2020). Rola religii w życiu współczesnych społeczeństw w ujęciu przedstawicieli Ośrodka Myśli Politycznej. Studia Oecumenica, 20, 383–400. https://doi.org/10.25167/so.2065

Marek Pabich  marpabich@vp.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk Socjologicznych  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5358-0051


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.