O czasopiśmie


„Studia Oecumenica” to rocznik wydawany przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku. Publikowane są w nim artykuły o tematyce ekumenicznej i międzyreligijnej, a także z zakresu badań nad procesami integracyjnymi w wymiarze społeczno-religijnym. Oprócz tego każdy numer zawiera także recenzje i omówienia ekumenicznych nowości wydawniczych.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest prezentacja rezultatów aktualnych badań naukowych dotyczących problemów i zagadnień z zakresu teologii ekumenicznej, teologii wschodniej, teologii ewangelickiej, osiągnięć dialogów ekumenicznych i międzyreligijnych oraz przebiegu i perspektyw procesów integracyjnych.