„Studia Oecumenica” to rocznik wydawany przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo ukazuje się od 2001 r. Publikowane są w nim artykuły o tematyce ekumenicznej i międzyreligijnej, a także z zakresu badań nad procesami integracyjnymi w wymiarze społeczno-religijnym. Podlegają one procedurze recenzyjnej double blind. Oprócz tego każdy numer zawiera także recenzje i omówienia ekumenicznych nowości wydawniczych. Czasopismo jest indeksowane m.in. w ERIH Plus oraz międzynarodowych bazach czasopism naukowych: CEJSH i CEEOL. Zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r., za naukowe publikacje w roczniku „Studia Oecumenica” przyznaje się 100 punktów. Numery wydane przed 2011 r. dostępne są na stronie: http://studiaoecumenica.uni.opole.pl/

ISSN: 1643-2762 (Print) ISSN: 2391-940X (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • ERIH Plus
  • CEJSH
  • CEEOL
  • POL-Index
  • Index Copernicus

MNISW
100

Index Copernicus
100.00