„Studia Oecumenica” to rocznik wydawany przez Redakcję Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku. Publikowane są w nim artykuły o tematyce ekumenicznej i międzyreligijnej, a także z zakresu badań nad procesami integracyjnymi w wymiarze społeczno-religijnym. Podlegają one procedurze recenzyjnej double blind. Oprócz tego każdy numer zawiera także recenzje i omówienia ekumenicznych nowości wydawniczych. Czasopismo jest indeksowane m.in. w ERIH Plus oraz międzynarodowych bazach czasopism naukowych: CEJSH i CEEOL. Zgodnie z obowiązującym aktualnie wykazem czasopism naukowych, sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za publikację w roczniku „Studia Oecumenica” przyznaje się 13 punktów (część B wykazu czasopism). Numery wydane przed 2017 r. dostępne są na stronie: http://studiaoecumenica.uni.opole.pl/

ISSN: 2391-940X (Online) ISSN: 1643-2762 (Print) DOI: 10.25167/so


 
 

"Studia Oecumenica" na liście 500 czasopism

2019-03-29

Informujemy, że "Studia Oecumenica" znalazły się na liście projektów zakwalifikowanych przez MNiSW do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.  • ERIH Plus
  • CEJSH
  • CEEOL
  • POL-Index
  • Index Copernicus

MNISW
13

Index Copernicus
80.30