Tom 20 (2020):


Problematyka ogólnoekumeniczna

Teologia wschodnia

Teologia protestancka i anglikańska

Dialogi międzywyznaniowe i międzyreligijne

Procesy integracyjne

Recenzje i omówienia

Informacje o autorach