Rozeznawanie i prawidłowe korzystanie z darów Ducha Świętego przez wspólnoty charyzmatyczne według wybranych dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego


Abstrakt

Od czasu Soboru Watykańskiego II oraz wydarzeń, które dokonały się po nim, jesteśmy świadkami bardzo mocnej obecności Ducha Świętego w Kościele. Momentem przełomowym było „wylanie Ducha Świętego” podczas wspólnej modlitwy Słowem Bożym profesorów i studentów z uniwersytetu w Duquesne w 1967 roku. Od tego momentu, który określany jest jako pierwszy „chrzest w Duchu Świętym”, rozpoczął w Kościele Katolickim proces formowania wspólnot Odnowy. W niniejszym artykule zostanie przeprowadzona analiza różnego rodzaju zjawisk zarówno fizycznych, jak i duchowych związanych z posługą charyzmatyczną. Punktem odniesienia będą dokumenty pastoralne wydane na przestrzeni ostatnich lat przez poszczególne konferencje episkopatów, jak również przez instytucje kościelne zaangażowane w nieustanne monitorowanie ruchów odnowy. Pozwoli to na ukazanie możliwości wypracowanych modeli pastoralnych przez biskupów poszczególnych krajów oraz ich analizę. Punktem wyjścia rozważań będzie ukazanie natury charyzmatów, określenie i przyjęcie poprawnego terminu dla rozumienia pojęcia charyzmatu, a następnie przeanalizowanie zjawisk towarzyszącym modlitwie charyzmatycznej, oraz ich ocena teologiczna. Ostatnim elementem będzie próba wyjaśnienia kontrowersji oraz problemów, jakie występują w trakcie modlitwy charyzmatycznej zarówno w aspekcie teologicznym (duchowym), jak również psychologicznym.


Słowa kluczowe

charyzmaty; odnowa charyzmatyczna; Duch Święty; Sobór Watykański II

Bednarz Mieczysław. 1985. Przyjdź i odnów nas. Kraków: WAM.

Jan Paweł II. 1986. Encyklika „Dominum et Vivificantem”. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. 1988. Adhortacja apostolska „Christifideles Laici”. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II. 1998. „Wiele charyzmatów i ruchów, ale jedna misja. Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli ruchów kościelnych. Rzym 30 V 1998 r.” (24.08.2020). https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/ruchy_30051998.html.

Komisja Teologiczna Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Niemczech (1995). 2019. O nadzwyczajnych zjawiskach fizycznych w odniesieniu do doświadczeń duchowych. W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 211–260. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Komisja Teologiczna Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Niemczech (2015). 2019. Dom modlitwy (Mk 11,17). Inicjatywy modlitewne i domy modlitwy. W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 261–333. Cieszyn: Wydawnictwo: Zacheusz.

Komisja Teologiczna Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Niemczech (2013). 2019. Opinia Komisji Teologicznej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Niemczech na temat Różnych Stylów Uwielbienia w młodzieżowej gałęzi Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Niemczech. W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 334. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Komisja Teologiczna Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Niemczech (1995). 2019. O nadzwyczajnych zjawiskach fizycznych w odniesieniu do doświadczeń duchowych. W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 211–260. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Konferencja Amerykańskich Biskupów Katolickich (1997). 2019. Łaska dla Nowej Wiosny. Oświadczenie Konferencji Biskupów Katolickich USA na temat odnowy charyzmatycznej. W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 71–83. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Konferencja Biskupów Kanady (2003). 2019. Oświadczenie biskupów Kanady na temat odnowy charyzmatycznej. Odnowa charyzmatyczna w Kanadzie. W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 49–70. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej. Katolicka Odnowa Charyzmatyczna (1987). 2019. Dokument ze spotkania Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej w La Ceja (Kolumbia). W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 17–48. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Konferencja Episkopatu Antylii (1976). 2019. Oświadczenie na temat Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej wydane przez biskupów Konferencji Episkopatu Antyli na ich zebraniu w Belize, C.A. W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 85–104, Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Konferencja Episkopatu Niemiec (2019). 2019. Duch daje życie. Teologiczne i duszpasterskie podstawy Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim w Niemczech. W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 153–210. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Konferencja Episkopatu Senegalu, Mauretanii, Republiki Zielonego Przylądka, Gwinei Bissau (2015). 2019. Wskazania dla katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Senegalu W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 105–112. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Kongregacja Nauki Wiary. 2002. Katechizm Kościoła Katolickiego. Poznań: Pallottinum.

Kozłowski Józef. 1998. Życie w Duchu Świętym. Łódź: Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym.

Kubiś Adam. 2013. „Papież Jan XXIII a Sobór Watykański II”. Wrocławski Przegląd Teologiczny 21 (2): 231–240.

O’Collins Gerald, Edward G. Farrugia. 2002. Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim. Tłum. Jan Ożóg, Barbara Żak. Kraków: WAM.

O’Connor Edward D. 1984. Ruch charyzmatyczny w Kościele. Tłum. Barbara Olszewska. Warszawa: PAX.

Philippe Thomas. 1994. Wierność Duchowi Świętemu. Tłum. Agnieszka Kuryś. Kraków: Wydawnictwo Serafin.

Przemysław Sawa, Artur Sepioło, Iwona Zielonka. Red. 2017. Charyzmaty w służbie ewangelizacji. Gliwice: Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego.

Ratzinger Joseph. 1986. Raport o stanie wiary. Tłum. Zyta Orszyn, Jan Chrapek, Jolanta Klecel. Warszawa: Michalineum.

Rosik Mariusz. 2017. Charyzmaty (1 Kor 12,1-12), (20.04.2020). http://www.mariuszrosik.pl/wp–content/uploads/2017/05/CHARYZMATY.pdf.

Salamon Joanna, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska. 2019. Wiosna Kościoła. Odnowa Charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Sekretariat Konferencji Episkopatu Francji (2006). 2019. Elementy rozeznawania dla Odnowy Charyzmatycznej. Opublikowano przez sekretariat generalny Konferencji Biskupów Francji. W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 127–152. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Sekretariat Konferencji Episkopatu Francji (2006). 2019. Nota pastoralna biskupów francuskich dotycząca nowych ruchów charyzmatycznych i skierowana do wszystkich osób niosących odpowiedzialność duszpasterską. W Wiosna Kościoła. Odnowa charyzmatyczna w dokumentach episkopatów i komisji teologicznych różnych krajów świata. Red. Joanna Salamon, Agnieszka Luberadzka, Maja Sowińska, 113–126. Cieszyn: Wydawnictwo Zacheusz.

Siemieniewski Andrzej. Mirosław Kiwka. 2017. Boży płomień. Chrzest w Duchu Świętym (24.08.2020). http://www.siemieniewski.archidiecezja.wroc.pl/?q=node/176.

Sobór Watykański II. 1964. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Sobór Watykański II. 1965. Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes divinitus”. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Sobór Watykański II. Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym „Dei Verbum”. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

Soubeyrand Pierre-Marie. 2017. Przyjąć Ducha Świętego. Tłum. Maria Żurowska. Kraków: Esprit.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-23


Samiczak, P. (2020). Rozeznawanie i prawidłowe korzystanie z darów Ducha Świętego przez wspólnoty charyzmatyczne według wybranych dokumentów Kościoła rzymskokatolickiego. Studia Oecumenica, 20, 157–176. https://doi.org/10.25167/so.3083

Paweł Samiczak 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0567-6985


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.