(Rec.) Zdzisław Józef Kijas, Opatrzność i przeznaczenie, Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew 2020, 256 s. ISBN: 978-8-3748-5366-8


Abstrakt

The position under review can be included in the context of the theological debate on the covid 19 pandemic. The author of the review refers here to the proposal of Cardinal Kurt Koch, who points to the need for such a debate. Although the book of prof. Kijasa was released in March 2020, could be an important voice in this discussion. For in 12 chapters of the book the author discusses the scientific, cultural and theological context of the Christian faith in God's providence.


Słowa kluczowe

Divine Providence, science, culture, theology, faith, prayer

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-23


Mielec, B. (2020). (Rec.) Zdzisław Józef Kijas, Opatrzność i przeznaczenie, Kraków: Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew 2020, 256 s. ISBN: 978-8-3748-5366-8. Studia Oecumenica, 20, 413–421. https://doi.org/10.25167/so.2868

Bogusław Mielec  boguslaw.mielec@upjp2.edu.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2048-3690


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.