Matka Nadziei. Maryja z Nazaretu w dialogu anglikańsko-katolickim


Abstrakt

Naszą nadzieją jest Chrystus, ale Jego Matka jest także naszą Matką. Trudnym tematem w dialogu z anglikanami jest kwestia mariologii. Maryja oraz różne formy liturgicznego i nieliturgicznego kultu maryjnego zostały odziedziczone przez anglikanów z tradycji katolickiej. Jednakże należy pamiętać, że reformacja wywarła wpływ na tę kwestię. Stąd paradoksalnie mariologia łączy i jednocześnie stanowi element polemiki między anglikanami i katolikami. Doktryna anglikańska o Marii z Nazaretu może być określona jako “complexion oppositorum”. Dialog ekumeniczny pokazał nam swoją obecną sytuację, o czym czytamy na tych stronach. Autorzy, po zaprezentowaniu historycznego wstępu, dokonali prezentacji wszystkich dotychczasowych dokumentów ekumenicznych będących owocem dialogu katolicko-anglikańskiego, w których znalazła się jakakolwiek wzmianka o Matce Bożej. Analizie poddano zarówno dokumenty na poziomie międzynarodowym, jak również dokumenty z dialogów krajowych, zwłaszcza z USA i Kanady.


Słowa kluczowe

Theotokos; Wniebowzięcie; Niepokalane Poczęcie; Matka Kościoła; ekumenizm

Anglican-Roman Catholic Joint Preparatory Commission. 1974. The Malta Report. In Anglican/Roman Catholic Dialogue. The Work of the Preparatory Commission. Ed. Alan C. Clark, Colin Davey, 107–115. London: Oxford University Press.

Anglican-Roman Catholic Dialogue of Canada. 1984. “Canadian ARC: Remarks on the Congregation for the Doctrine of the Faith’s ‘Observations on the final report of ARCIC’”. One in Christ 20 (3): 257–286.

Anglican-Roman Catholic Dialogue of Canada. 2008. Canadian ecumenists promote new joint study of Mary in God’s plan (30.12.2019). https://ecumenism.net/archive/dialogues_ca/2008_arc_february.pdf.

Anglican-Roman Catholic Dialogue of Canada. 2009. “A Response to ‘Mary: Grace and Hope in Christ’”. One in Christ 43 (2): 167–182.

Anglican-Roman Catholic International Commission I. 1976. “Authority in the Church”. Information Service 32 (3): 1–6.

Anglican-Roman Catholic International Commission I. 1982. “Authority in the Church II. The Statement (1981)”. Information Service 49 (2–3): 98–105.

Anglican-Roman Catholic International Commission II. 2005. “‘Mary: Grace and Hope in Christ’. Report of the Anglican-Roman Catholic International Commission, 2005”. Information Service 118 (1–2): 42–60.

Anglican-Roman Catholic Dialogue in USA. 1975. Agreed Statement on the Purpose of the Church (30.12.2019). http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/ecumenical/anglican/purpose-of-church.cfm.

Anglican-Roman Catholic Dialogue in USA. 1984. “Images of God: Reflections on Christian Anthropology”. Origins 13: 505–512.

Anglican-Roman Catholic Dialogue in USA. 1986. Where We Are: A Challenge for the Future. A Twelve-Year Report. In Called to Full Unity: Documents on Anglican-Roman Catholic Relations 1966–1983. Ed. Joseph W. Witmer, John R. Wright, 160–174. Washington: United States Catholic Conference.

Anglican-Roman Catholic Dialogue in USA. 2007. Response to “Mary: Grace and Hope in Christ” (30.12.2019). http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/ecumenical/anglican/response-mary.cfm.

Benedict XVI, Williams Rowan. 2006. “Common Declaration of the Archbishop of Canterbury Rowan Williams and Pope Benedict XVI”. Information Service 123 (3–4): 86–87.

Church of England. Doctrine Commission. 1962. Doctrine in the Church of England: The Report of the Commission on Christian Doctrine Appointed by the Archbishops of Canterbury and York in 1922. London: SPCK.

Congregation for the Doctrine of the Faith, Pontifical Council for Promoting Christian Unity. 1993. “Catholic Response to the Final Report of ARCIC I”. Information Service 82 (1): 47–51.

Congregation for the Doctrine of the Faith. 1982. “Observations on the Final Report of ARCIC”. Acta Apostolicae Sedis 74: 1062–1074.

Congregation for the Doctrine of the Faith. 1988. “Observations on ARCIC II´s ‘Salvation and the Church’”. Origins 18: 429–434.

Hietamäki Minna. 2010. Agreeable Agreement. An Examination of the Quest for Consensus in Ecumenical Dialogue. Ecclesiological Investigation. London: T&T Clark.

International Anglican Roman Catholic Commission for Unity and Mission. 2000. “Action Plan to Implement: Communion in Mission”. Information Service 104 (3): 139–140.

International Anglican Roman Catholic Commission for Unity and Mission. 2007. Growing Together in Unity and Mission. An Agreed Statement by the International Anglican-Roman Catholic Commission for Unity and Mission. London: SPCK.

International Anglican Roman Catholic Commission for Unity and Mission. 2016. “Walking Together: Common Service to the World and Witness to the Gospel” (30.12.2019). https://iarccum.org/doc/?d=1250.

Kasper Walter. 2008. “Discourse of Cardinal on the Occasion of the First Catholic-Anglican Pilgrimage to Lourdes”. Information Service 129 (3): 157.

Kasper Walter. 2008. “Roman Catholic Reflections on the Anglican Communion”. Information Service 129 (3): 144.

Longley Bernard. 2007. A Commentary on ‘Growing Together in Unity and Mission’: An Agreed Statement by the International Anglican-Roman Catholic Commission for Unity and Mission (30.12.2019). http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/angl-comm-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20070615_bishop-longley_en.html.

Mascall Eric L. 1963. Theotokos. The place of Mary in the work of salvation. In The Blessed Virgin Mary. Essays by Anglicans. Ed. Eric L. Mascall, Hubert S. Box, 12–26. London: Darton, Longmans & Todd.

Pontifical Council for Promoting Christian Unity. 2005. “Recent Developments in Relations with the Anglican Communion”. Information Service 118 (1–2): 37–38.

Stacpoole Alberic. 1987. Mary and the Churches. Dublin: Columba Press.

Wicks Jared. 2005. “A Commentary on ‘Mary: Grace and Hope in Christ’ of the Anglican-Roman Catholic International Commission”. Information Service 118 (1–2): 61–69.

Willebrands Johannes G.M. 1986. “Reply to Archbishop Runcie”. Information Service 61 (1–2): 109–111.


Opublikowane : 2020-12-23


Blanco Sarto, P., & Lech, M. (2020). Matka Nadziei. Maryja z Nazaretu w dialogu anglikańsko-katolickim. Studia Oecumenica, 20, 265–282. https://doi.org/10.25167/so.1856

Pablo Blanco Sarto 
Uniwersytet Navarry w Pampelunie  Hiszpania
http://orcid.org/0000-0001-9497-1649

ks. prof. Pablo Blanco Sarto (doktor filozofii oraz teologii dogmatycznej): studiował teologię ekumeniczną na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Jest także redaktorem dzieł zebranych J. Ratzingera w języku hiszpańskim. Wykłada ekumenizm, sakramentologię i doktrynę Vaticanum II na Uniwersytecie Navarry.


Marcin Stanisław Lech  mlech@alumni.unav.es
Uniwersytet Navarry w Pampelunie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7103-5003


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Redakcja „Studia Oecumenica” przyjmuje do oceny i publikacji artykuły naukowe oraz recenzje i sprawozdania z konferencji związane z problematyką ekumeniczną, międzyreligijną i z zakresu badań nad procesami integracyjnymi. Opracowanie nie może naruszać praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631). Teksty nadesłane do redakcji nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach. Zgłaszając tekst, autor wyraża zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywania niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystania go do druku oraz w publikacjach elektronicznych. Autor także przenosi prawa autorskie na Redakcję „Studia Oecumenica”. Jednocześnie wyraża także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library). Materiały zamieszczone w czasopiśmie „Studia Oecumenica” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą redakcji.