Kontakt

Redakcja RTSO
PL 45-032 Opole, ul. kard. B. Kominka 1a
tel. +48 77 44 11 508
-

Główna osoba do kontaktu

ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
Redaktor naczelny redakcji
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Wsparcie techniczne

LIBCOM Piotr Karwasiński