Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny: ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO, kglombik@uni.opole.pl
Sekretarz: ks. dr Janusz Podzielny, UO