Apokaliptyczny Smok

Symbolika i jej znaczenie (Ap 12,2-7)


Abstrakt

W Apokalipsie pojawia się wiele symboli o szerokim znaczeniu. Do takich należy Smok. Taką postać może przybrać szatan. Ta istota reprezentuje mnogość wrogich sił, przeciwstawiających się ludziom i Bogu. Liczba głów Smoka, a także rogów i diademów nie jest przypadkowa. Mają swoje ukryte znaczenie, nie tylko podkreślające potęgę i agresję potwora. Znajdują swoje odniesienie w Starym Testamencie. Choć atrybuty
wskazują na ogromną siłę, to jednocześnie pokazują słabość i skończoność stworzenia względem Boga. Autor Apokalipsy w obrazie Smoka inspiruje się postacią Lewiatana, biblijnymi bestiami, a także potworami z innych kręgów religijnych. Tworzy przy tym własny obraz potwora.


Słowa kluczowe

Smok; Apokalipsa; głowy; rogi; diademy

Aune David Edward. 1988. Revelation 6-16 (WBC, 52B). Nashville: Zondervan Academic.

Barker Margaret. 2000. The Revelation of Jesus Christ. Which God Gave to Him to Show His Servants What Must Soon Take Place (Revelation 1.1). Edinburgh:T&T Clark.

Briks Piotr. 2005. „Smoki i potwory w Biblii hebrajskiej”. CTO 1: 45–60.

Charles Robert Henry. 1920. A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John. T. I. Edinburgh: T&T Clark.

Homerski Józef. 2008. Księga Daniela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy (PŚST, XI-2). Poznań: Pallottinum.

Jan Paweł II. 2005. Jan Paweł II rozważa: Apokalipsa św. Jana. Warszawa: Rosikon Press.

Jankowski Augustyn. 1959. Apokalipsa świętego Jana (PŚNT, XII), Poznań: Pallottinum.

Jelonek Tomasz. 1987. Biblijna historia zbawienia. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

Karczewski Marek. 2013. Szatan w Apokalipsie św. Jana. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kogler Franz, Wenzel-Egger Renate, Ernst Michael, Red. 2011. Nowy leksykon biblijny. Kielce: Jedność.

Kopaliński Władysław. 1999. Słownik symboli. Warszawa: „Wiedza Powszechna”.

Kościelniak Krzysztof. 2002. Zło osobowe w Biblii, egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej. Kraków: Wydawnictwo ,,M” .

Kovacs Judith, Rowland Christopher. 2004. Revelation. The Apocalypse of Jesus Christ (Blackwell Bible Commentaries). Oxford: Wiley-Blackwell.

Lupieri Edmondo. 2006. A Commentary on the Apocalypse of John. Cambridge: Eerdmans.

Lurker Manfred. 1989. Słownik obrazów i symboli biblijnych. Tłum. Kazimierz Romaniuk. Poznań: Pallotinum.

Mień Aleksander. 2000. Apokalipsa – komentarz. Kraków: Wydawnictwo ,,M”.

Nowińska Joanna. 2006. Motyw wojny dobra ze złem w Apokalipsie św. Jana. Warszawa: Vocatio.

Ostański Piotr. 2005. Objawienie Jezusa Chrystusa. Praktyczny komentarz do Apokalipsy. Ząbki: Apostolicum.

Popowski Remigiusz. 1997. Słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Warszawa: Vocatio.

Prigent Pierre. 1986. Spojrzenie przez Apokalipsę. Tłum. Paula Sawicka. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Pytel Jan Kanty. 2008. Apokalipsa świętego Jana Apostoła, Przekład z języka greckiego i komentarz. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

Ravasi Gianfranco. 2002. Apokalipsa. Tłum. Krzysztof Stopa. Kielce: ,,Jedność”.

Rienecker Fritz, Meier Gerhard. Red. 2001. Leksykon biblijny. Warszawa: Vocatio.

Romaniuk Kazimierz, Jankowski Augustyn, Stachowiak Lech. Red. 1999. Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. T. II. Kraków: Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Poznań: Pallottinum.

Ryken Leland, Wilhoit James C., Longman Tremper III. 2003. Słownik symboliki biblijnej. Tłum. Z. Kościuk. Warszawa: Vocatio.

Sieg Franciszek. 1987. ,,Niewiasta” i „Syn” w Apokalipsie św. Jana 12. Warszawa: Wydział Teologiczny Towarzystwa Jezusowego ,,Bobolanum”.

Szczepanowicz Barbara, Mrozek Andrzej. 2007. Atlas zwierząt biblijnych – miejsce w Biblii i symbolika. Kraków: WAM.

Thompson Leonard L. 1997. The Book of Revelation. Apocalypse and Empire. Oxford: University Press.

Tsumura David Toshio. 2015. „The Creation Motif in Psalm 74:12-14 ? A Reappraisal of the Theory of Dragon Myth”. JBL 134 (3): 547–555.

Weinrich William. 2005. Revelation (ACCS, XII). Illinois: Inter Varsity Press.

Urbanek Beata. 2011. Apokalipsa – Szczęśliwy, kto ją odczytuje. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

Wojciechowski Michał. 2012. Apokalipsa św. Jana – Objawienie a nie tajemnica (Rozprawy i Studia Biblijne, 20). Częstochowa: Vocatio.

Zbroja Bogdan. 2000. Znaczenie terminów własnych Apokalipsy św. Jana dla jej teologii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej.

Pobierz

Opublikowane : 2019-07-24


Trębacz, B. (2019). Apokaliptyczny Smok. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(1), 49-61. https://doi.org/10.25167/sth.414

Bartosz Trębacz  bart.teo90@onet.pl
Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4053-6646


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.