Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego jest półrocznikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, który ukazuje się od 1968 roku. Na przestrzeni lat czasopismo stało się ważną platformą wymiany myśli naukowej ekspertów z obszaru nauk teologicznych i historii Kościoła oraz nauk pokrewnych, zwłaszcza religiologii, filozofii, prawa kanonicznego, sztuki religijnej, pedagogiki religii, psychologii religii, kulturoznawstwa, socjologii religii, badań dotyczących pogranicza. Czasopismo zyskało uznanie w wielu ośrodkach naukowych w Polsce i poza jej granicami i publikuje teksty w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. W półroczniku ukazują się artykuły naukowe, podlegające procedurze recenzyjnej. W odrębnej rubryce są publikowane recenzje i omówienia książek, wspomnienia, sprawozdania i inne materiały, które nie podlegają ocenie recenzentów.

ISSN: 0137-3420 (Print) ISSN: 2391-937X (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • CEJSH
  • CEEOL
  • IndexCopernicus
  • ERIH+
  • Pol-Indeks

MNISW
40

Index Copernicus
90.24