Moralne aspekty małżeństwa sakramentalnego w świetle badań małżonków z Papui-Nowej Gwinei


Abstrakt

W 2018 r. przy pomocy kwestionariusza ankiety przebadano w PapuiNowej Gwinei 393 osoby w ośmiu parafiach w diecezji Goroka. W przeprowadzanych badaniach uwzględniono u respondentów oddziaływanie zmiennych niezależnych, takich jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz fakt zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Z przeprowadzonych badań wynika, że wysoki odsetek badanych rozumie wymogi moralne małżeństwa sakramentalnego. Częściej rozumieją je kobiety, respondenci w wieku powyżej 51. roku życia, zamieszkujący na wsi oraz ci, którzy zawarli małżeństwo sakramentalne. Wyzwaniem duszpasterskim w zakresie rozumienia aspektów moralnych małżeństwa kanonicznego są mężczyźni, osoby w wieku poniżej 31 lat oraz ci małżonkowie, którzy nie zawarli jeszcze małżeństwa kanonicznego, ale są w drodze do przyjęcia tego sakramentu w Kościele.


Słowa kluczowe

miłość małżeńska; wymogi moralne; małżeństwo sakramentalne; badania małżonków; marital love; moral reqirements; sacramental marriage; spouses examination

Bartnik Czesław. 1999. Dogmatyka katolicka. t. I. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Benedykt XVI. 2006. Encyklika o miłości chrześcijańskiej „Deus caritas est” (25.12.2005). Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej.

Fidalgo Antonio Gerardo. 2019. Rzeczywistość miłości jako fundament małżeństwa i rodziny. W Amoris laetitia jako ewangelia miłości i droga do przebycia. Red. Giovanni del Missier, Antonio Gerardo Fidalgo, 61–84. Tłum. Janusz Serafin. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei.

Franciszek. 2016. Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”. Kraków: Wydawnictwo M.

Goleń Jacek. 2013. Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Goleń Jacek. 2015. „Rola świadectwa w rodzinie”. Verbum Vitae 28: 423–458.

Goleń Jacek. 2018. „The Challenges of Accompanying the Family in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia”. Rocznik Teologii Katolickiej 17 (1): 103–117.

Grześkowiak Jerzy. 2010. „Tajemnica to jest wielka”. Sakramentalne przymierze małżeńskie. Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Jan Paweł II. 1981. Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Jan Paweł II. 2007. Miłość małżeńska. Przemówienie do Trybunału Roty Rzymskiej (21.01.1999). Nr 4. W Jan Paweł II. Dzieła zebrane. t. V: Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe. Red. Paweł Ptasznik, Tadeusz Dzidek i in., 714–717. Kraków: Wydawnictwo M.

Jan Paweł II. 1994. List do rodzin „Gratissimam sane” (20.01.2020) https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html.

Katechizm Kościoła Katolickiego. 2002. Poznań: Pallottinum.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. 2002. W Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum. 526–606.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. W Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1041–1066.

Mroczkowski Ireneusz. 2006. Ślubuję ci wierność. W Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz, 13–25. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Nagórny Janusz. 2006. Wierność nie tylko małżeńska. W Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz, 134–143. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Ozorowski Edward. 1999. Słownik małżeństwa i rodziny. Łomianki: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Paweł VI. 1990. Encyklika „Humanae vitae” (25.07.1968). W W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 23–40.

Pokrywka Marian. 2006. Prawość serca. Wokół uczciwości małżeńskiej. W Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz, 87–104. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Rzepa Wojciech. 2006. Miłość małżeńska wezwaniem do odpowiedzialności. w: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła. Red. Krzysztof Jeżyna, Tadeusz Zadykowicz, 187–203. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Sarmiento Augusto. 2002. Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny. Tłum. Piotr Rak. Kraków: Wydawnictwo M.

Wojaczek Krystian. 1997. Kształtowanie katolickiej koncepcji małżeństwa w diecezjalnym studium rodziny. Studium pastoralne. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Wojtyła Karol. 1986. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL.

Pobierz

Opublikowane : 2020-06-21


Niscigorski, W. (2020). Moralne aspekty małżeństwa sakramentalnego w świetle badań małżonków z Papui-Nowej Gwinei. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 40(1), 73-98. https://doi.org/10.25167/sth.1963

Wojciech Niscigorski  wniscigorski@yahoo.com
Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  Polska
http://orcid.org/0000-0002-8282-6871


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.