Terapia przez pytanie

O korzyściach tradycyjnej krytyki religii dla współczesnej religijności


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie klasycznej krytyki religii jako pożytku dla współczesnych wierzących. Autor przedstawił kilka krytycznych wobec religii uwag wywodzących się z myśli L. Feuerbacha, K. Marxa i F. Nietzschego i odniósł je do pewnych zjawisk współczesnej religijności. Pomimo braku sympatii do wspomnianej ogólnej dezaprobaty wobec religii przez przywołanych myślicieli, autor zakłada, że zasięg ich spojrzenia może być użyteczny dla zidentyfikowania kontrowersyjnych problemów czy patologicznych zjawisk współczesnej  religijności. Niniejszy tekst może być pożyteczny w kwestii odnoszenia klasycznej krytyki religii do pewnych elementów religijnej współczesności.


Słowa kluczowe

krytyka religii; religijna współczesność; Ludwig Feuerbach; Karl Marx; Friedrich Nietzsche; dialog międzyreligijny

Abu Ameenah Billa Philips. 20052. The fundamentals of Tawheed (Islamic Monotheism). Riyadh: International Islamic Publishing House.

Ali Ahmad Said Esber. 2016. Violence in Islam: Conversations with Houria Abdelouahed, translated by David Watson. Cambridge – Malden: Polity Press.

Berger Klaus. 2004. Jesus. München: Pattloch.

Biser Eugen. 2002. Nietzsche. Zerstörer oder Erneuerer des Christentums? Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Bouma David. 2015. Problémy se Vzkříšeným. Potenciál a limity velikonočních tezí Hansjürgena Verweyena. Červený Kostelec: Nakladatelství Pavel Mervart.

Dulles Avery. 2005. A History of Apologetics, San Francisco: Ignatius Press.

Feuerbach Ludwig. 1851. Vorlesungen über das Wesen der Religion. Leipzig.

Frielingsdorf Karl. 1992. Dämonische Gottesbilder. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag.

Halík Tomáš. 2013. Žít s tajemstvím, Podněty k promýšlení víry. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Hamplová Dana. 2013. Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí. Praha: Karolinum.

Ibn Ishaq. 2002. The Life of Muhammad. Oxford.

Mendel Miloš. 2010. Džihád. Islámské koncepce šíření víry. Brno: Atlantis.

Oz Amos. 2017. Dear Zealots: Letters from a Divided Land, New York: Houghton Mifflin Harcourt.

Ratzinger Josef. 2011. Přednáška v Řezně a další projevy. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, deutsch https://epub.uni-regensburg.de/406/1/Papstredeneu.pdf

Ratzinger Josef. 2007. Jesus von Nazareth. Tl. 1. Freiburg – Basel – Wien: Herder.

Schweitzer Albert. 19849. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Tübingen: Mohr.


Opublikowane : 2019-07-24


Bouma, D. (2019). Terapia przez pytanie. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(1), 39-48. https://doi.org/10.25167/sth.957

David Bouma  bouma@ktf.cuni.cz
Katholische theologische Fakultät, Karlsuniversität Prag  Czechia
https://orcid.org/0000-0003-0767-8909


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.