Terapia przez pytanie

O korzyściach tradycyjnej krytyki religii dla współczesnej religijności


Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie klasycznej krytyki religii jako pożytku dla współczesnych wierzących. Autor przedstawił kilka krytycznych wobec religii uwag wywodzących się z myśli L. Feuerbacha, K. Marxa i F. Nietzschego i odniósł je do pewnych zjawisk współczesnej religijności. Pomimo braku sympatii do wspomnianej ogólnej dezaprobaty wobec religii przez przywołanych myślicieli, autor zakłada, że zasięg ich spojrzenia może być użyteczny dla zidentyfikowania kontrowersyjnych problemów czy patologicznych zjawisk współczesnej  religijności. Niniejszy tekst może być pożyteczny w kwestii odnoszenia klasycznej krytyki religii do pewnych elementów religijnej współczesności.


Słowa kluczowe

krytyka religii; religijna współczesność; Ludwig Feuerbach; Karl Marx; Friedrich Nietzsche; dialog międzyreligijny


Opublikowane : 2019-07-24


Bouma, D. (2019). Terapia przez pytanie. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(1), 39-48. https://doi.org/10.25167/sth.957

David Bouma  bouma@ktf.cuni.cz
Katholische theologische Fakultät, Karlsuniversität Prag  Czechia
https://orcid.org/0000-0003-0767-8909


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Licencja oraz prawa autorskie autorzy przekazują wydawcy, którym jest Redakcji Wydawnictw WT UO.