Regulacja przemocy i system dysregulacji


Abstrakt

Bardzo wczesne dzieciństwo, uraz relacyjny może prowadzić do dysregulacji w dwóch kierunkach: podczas gdy intensywny strach determinuje dysregulację układu mózgowego odpowiedzialnego za ucieczkę, niekontrolowana agresja oznacza dysregulację ośrodka mózgowego odpowiedzialnego za walkę. Oba systemy wysyłają komunikat o dysregulacji w autonomicznym układzie nerwowym. W obu przypadkach dochodzi do dysregulacji pobudzenia współczulnego, które przekracza zdolność jednostki do radzenia sobie ze stresem w sposób funkcjonalny i efektywny. Innymi słowy, reakcja lotna jest wywoływana przez ogromny strach, a reakcja bojowa jest spowodowana intensywnym gniewem i wściekłością, która jest funkcjonalna w normalnej reakcji na uraz, podczas gdy w przypadku nieuregulowanego systemu psycho-organicznego wskazuje na zaburzenie, które może mieć długoterminowe konsekwencje. Zaburzenia te mogą wystąpić już na bardzo wczesnym etapie, u dzieci, które są narażone na poważne sytuacje stresowe; może to prowadzić do zmian w systemie neurobiologicznym dziecka, który później może stać się źródłem psychopatologii.


Briere, J., Scott, C., Principles of trauma therapy: A guide to symptoms, evaluation, and treatment (2. ed.), Thousand Oaks 2015, CA: Sage Publications.

Cozolino, L.J., The neuroscience of psychotherapy: Healing the social brain (3. ed.), New York 2017, NY: W.W. Norton & Company.

Frewen, P., Lanius, R., Healing the traumatized self: Consciousnes, neuroscience, and treatment, New York 2015: W.W. Norton & Company.

Kaplow, J.B., Widom, C.S., Age of onset of child maltreatment predicts long-term mental health outcomes, »Journal of Abnormal Psychology« 2007, 1, 116, pp. 176–187.

Ogden, P., Fisher, J., Sensorimotor psychotherapy: Interventions for trauma and Attachment, New York 2015, NY: W.W. Norton & Company.

Rothschild, B., The body remembers volume 2: Revolutionizing trauma treatment, New York 2017, NY: W.W. Norton & Company.

Schore, A.N., Affect regulation and the origin of the self: The neurobiology of emotional development, New York 2016, NY: Taylor & Frances/Routledge.

Schore, A.N., Right brain psychotherapy, New York 2019a, NY: W.W. Norton & Company.

Schore, A.N., The development of the unconscious mind, New York 2019b, NY: W.W. Norton & Company.

Schmelzer, G.L., Journey through trauma: A trail guide to the 5-phase cycle of healing repeated trauma, New York 2018, NY: Avery Publishing Group.

Steele, K., Boon, S., van der Hart, O., Treating trauma-related dissociation: A practical, integrative approach, New York 2017, NY: W.W. Norton & Company.

van der Kolk, B.A., The body keeps the score: Mind, brain and body in the transformation of trauma. New York 2014, NY: Penguin Books.


Opublikowane : 2020-02-27


Valenta, T., Gostečnik, C., Pate, T., & Repič Slavič, T. (2020). Regulacja przemocy i system dysregulacji. Family Forum, 9, 15-31. https://doi.org/10.25167/FF/1290

Tanja Valenta  tanja.valenta11@gmail.com
Franciscan Family Institute  Słowenia
http://orcid.org/0000-0003-3924-9607
Christian Gostečnik 
Tanja Pate 
Tanja Repič Slavič 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0