STEFAN ENDRIß, Ehe als Schule der Heiligkeit. Die Mittwochskatechesen Johannes Pauls II. (1979-1984) und ihr Beitrag zur Sexualethik (Moraltheologische Studien. Neue Folge – Bd. 10), EOS Verlag, Sankt Ottilien 2019, ISBN 978-3-8306-7934-9, ss. 436.


Podzielny, J. (2020). STEFAN ENDRIß, Ehe als Schule der Heiligkeit. Die Mittwochskatechesen Johannes Pauls II. (1979-1984) und ihr Beitrag zur Sexualethik (Moraltheologische Studien. Neue Folge – Bd. 10), EOS Verlag, Sankt Ottilien 2019, ISBN 978-3-8306-7934-9, ss. 436. Family Forum, 9, 247-250. https://doi.org/10.25167/FF/1570

Janusz Podzielny  jpodzielny@uni.opole.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Autor przenosi prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”. Autor zostaje też poinformowany, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim, a przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji. Obydwa fakty Autor potwierdza, podpisując "Oświadczenie", w którym zawarte są te informacje.