Effectiveness of the "blue cards" procedure with regard to aggression and stress in perpetrators and victims of domestic violence

Aleksandra Maria Rogowska, dr hab.

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
https://orcid.org/0000-0002-4621-8916

Zofia Kardasz, dr

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
https://orcid.org/0000-0003-4339-4065

Sebastian Wicher

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego
https://orcid.org/0000-0003-3984-2865

Abstract

The aim of the research was to verify whether the actions which have been taken within the framework of the “Blue Cards” procedure towards the families affected by domestic violence are an effective psychotherapeutic support. The two factors which may have influence on the occurrence of the phenomenon of domestic violence within a family system were examined, namely level of stress and aggression syndrome among partners of intimate relationship. Participants in the study were 30 female victims of domestic violence (mean age  40 years old) and 30 male perpetrators of domestic violence (mean age 37 years old). Aggression syndrome was measured by using the Inventory of Psychological Aggression Syndrome (IPSA II) and stress level was assessed by the Perceived Stress Scale (PSS – 10). The test-retest procedure was used in the prospective study. Both aggression and stress were measured twice: at baseline, and after six months from the beginning of the “Blue Cards” procedure. Participants have evaluated their own aggression syndrome and level of stress, and also they have estimated the aggression syndrome of his/her partner’s. Nonparametric statistical tests have been used for group comparisons. The results show that active participation in assistant activities decreased the level of stress in the group of victims of domestic violence, and the scale of aggression syndrome in the group of violence users. The procedure “Blue Cards” is an effective method of support people who are both victims and perpetrators of domestic violence.

Keywords:

aggression syndrome, domestic violence, stress

Download


Published
2021-01-13

Cited by

Rogowska, A. M., Kardasz, Z., & Wicher, S. (2021). Effectiveness of the "blue cards" procedure with regard to aggression and stress in perpetrators and victims of domestic violence. Family Forum, 10, 241–259. https://doi.org/10.25167/FF/1587

Authors

Aleksandra Maria Rogowska, dr hab. 
https://orcid.org/0000-0002-4621-8916

Jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Obecnie pracuje na stanowisku Profesora Uniwersytetu Opolskiego w Instytucie Psychologii. Jest autorką ok. 60 artykułów w publikacjach zwartych, czasopismach krajowych i zagranicznych. Główne zainteresowania badawcze dotyczą różnic indywidualnych, psychologii sportu i aktywności fizycznej, psychologii twórczości i zdolności, oraz psychoprofilaktyki uzależnień.


Authors

Zofia Kardasz, dr 
https://orcid.org/0000-0003-4339-4065

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Społecznej Psychologii Klinicznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Do obszarów zainteresowań należą: psychologia rodziny, psychologia wychowawcza. Jest certyfikowanym coachem oraz psychoterapeutą.


Authors

Sebastian Wicher 
https://orcid.org/0000-0003-3984-2865

Magister psychologii i pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Od 2015 r. związany z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu, gdzie pracuje na stanowisku pracownik socjalny – psycholog realizujący procedurę „Niebieskie Karty”. Na co dzień zajmuje się pracą z rodzinami w których występuje problem przemocy. Uczestniczył w licznych szkoleniach z tematyki przemocy w rodzinie i superwizji w zakresie przeciwdziałania przemocy. Zainteresowania naukowe to szeroko pojęta problematyka przemocy w rodzinie, jakość życia osób w wieku senioralnym oraz marketing.Statistics

Downloads

Download data is not yet available.Most read articles by the same author(s)