Balancing between professional and private life

Analysis of psychological determinants in family context

Monika Joanna Kornaszewska-Polak

Wydział Teologii oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
http://orcid.org/0000-0003-1421-1418

Abstract

Abstract

The idea of reconciling work with personal life was in its heyday at the turn of the 20th century when people realised that it was impossible to completely separate these inextricably linked spheres of human existence. Neglecting either of them, and not only in the scientific discourse but also in everyday life, is in many aspects detrimental to close relationships and to the performance at work. Nevertheless, a perfect combination of these two dimensions of human activity seems almost unattainable, as a growing number of contemporary studies show. Becoming involved in one entails some negligence in the other. The family context represents a relevant example of the attempts to reach the work-life balance. It is increasingly frequent that the contemporary young adults’ generation prioritise work, individual career, and personal development in their hierarchy of values. They delay their decisions on starting a family, having children, or simply settling down until they have achieved an adequate status and prosperity. Seeking to satisfy the need for close bonds, many young adults engage in only temporary relationships (cohabitation, swingers), but also create substitutes thereof. This generation succumbs to a growing sense of loneliness, despite the fulfilling careers or satisfying material and social statuses.

Keywords:

work-life balance, generation Z, close relationships, family, career

Andreassen, C.S. (2014) ‘Workaholism: An overview and current status of the research’, Journal of behavioral addictions. 2013/12/06 edn, 3(1), pp. 1–11. doi:10.1556/JBA.2.2013.017.
  Google Scholar

Armstrong, M. (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wyd. Oficyna Ekonomiczna.
  Google Scholar

Balcerzak‐Paradowska, B. (2008) ‘Ocena kierunków zamian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym’, in C. Sadowska-Snarska (ed.), Równowaga praca – życie – rodzina. Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, pp. 15–35.
  Google Scholar

Bauman, Z. (2006) Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  Google Scholar

Baumeister, R. (2011) ‘Self and identity: A brief overview of what they are, what they do, and how they work’, Annals of the New York Academy of Sciences, (1234(1)), pp. 48–55.
  Google Scholar

Bazińska, R. and Drat-Ruszczak, K. (2000) ‘Struktura narcyzmu w polskiej adaptacji kwestionariusza NPI Ruskina i Halla’, Czasopismo Psychologiczne, (6), pp. 171–188.
  Google Scholar

Beck, U. and Beck-Gernsheim, E. (1995) Individualization, SAGE Publications Inc. Available at: https://us.sagepub.com/en-us/nam/individualization/book207792 (Accessed: 21 May 2021).
  Google Scholar

Bianchi, S.M. (2000) ‘Maternal employment and time with children: dramatic change or surprising continuity?’, Demography, 37(4), pp. 401–414. doi:10.1353/dem.2000.0001.
  Google Scholar

Borkowska, S. (ed.) (2003) Programy praca – życie a efektywność firm. Warszawa: IPiSS.
  Google Scholar

Bures, R.M., Koropeckyj-Cox, T. and Loree, M. (2009) ‘Childlessness, parenthood, and depressive symptoms among middle-aged and older adults’, Journal of Family Issues, 30(5), pp. 670–687. doi:10.1177/0192513X08331114.
  Google Scholar

Bushman, B., Gollwitzer, M. and Cruz, C. (2015) ‘There is broad consensus: Media researchers agree that violent media increase aggression in children, and pediatricians and parents concur’, Psychology of Popular Media Culture, 4, pp. 200–214. doi:10.1037/ppm0000046.
  Google Scholar

Cacioppo, J.T. et al. (2000) ‘Lonely traits and concomitant physiological processes: the MacArthur social neuroscience studies’, International Journal of Psychophysiology: Official Journal of the International Organization of Psychophysiology, 35(2–3), pp. 143–154. doi:10.1016/s0167-8760(99)00049-5.
  Google Scholar

Desjardins, J. (2019) ‘Generation Z: What to expect from the newest addition to the workforce’, Word Ecocnomic Forum. [Preprint]. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2019/02/meet-generation-z-the-newest-member-to-the-workforce/.
  Google Scholar

Desvaux, G., Devillard, S. and Sancier-Sultan, S. (2010) Women Metter 2010. Women at the top of corporations: Making it happens. Paris: McKinsey & Company Publishing.
  Google Scholar

Dion, K.K. and Dion, K.L. (2007) ‘Indywidualizm, kolektywizm i psychologia miłości’, in R.J. Sternberg and K. Weis (ed.) Nowa psychologia miłości. Taszów: Biblioteka Moderatora, pp. 433–452.
  Google Scholar

Edwards, J. et al. (2016) Relationships in the 21st Century. London: Mental Health Foundation Publishing.
  Google Scholar

Ernst, J.M. and Caccioppo, J.T. (1999) ‘Lonely hearts: Psychological perspectives on loneliness’, Applied and Preventive Psychology, (8(1)), pp. 1–22.
  Google Scholar

Gerson, K. and Jacobs, J.A. (2004) ‘The Work-Home Crunch’, Contexts, 3(4), pp. 29–37. doi:10.1525/ctx.2004.3.4.29.
  Google Scholar

Giddens, A. (2007) ‘The Global Revolution in Family and Personal Life’, in A.S. Skolnick and J.H. Skolnick (ed.), Family in Transition. Boston: Pearson, pp. 26–31.
  Google Scholar

‘Godzenie pracy z życiem rodzinnym jako warunek uczestnictwa w rynku pracy. Przegląd realizacji pekińskiej platformy działania: kobiety i gospodarka’ (2012). EIGE. Available at: http://eige.europa.eu/sites/default/files/Women%20and%20the%20Economy%20-%20 Reconciliation%20of%20Work%20&%20Family%20%20Main%20findings_PL.
  Google Scholar

Greenhaus, J., Collins, K. and Shaw, J. (2003) ‘The relation between work – family balance and Quality of Life’, Journal of Vocational Behavior, 63, pp. 510–531. doi:10.1016/S0001-8791(02)00042-8.
  Google Scholar

Griffiths, M. (2011) ‘Workaholism – a 21st-century addiction’, The Psychologist, (24(10)), pp. 740–744.
  Google Scholar

Hild-Ciupińska, K. (2016) ‘Temat równowagi pracy i życia pracowników widziany oczami pracodawców’, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka, (6), pp. 8–11.
  Google Scholar

Hildt-Ciupińska, K. (2014) ‘Work-life balance a wiek pracowników’, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka, (10), pp. 14–17.
  Google Scholar

Horan, S.M. and Chory, R.M. (2011) ‘Understanding Work/Life Blending: Credibility Implications for Those Who Date at Work’, Communication Studies, 62(5), pp. 563–580. doi:10.1080/10510974.2011.582663.
  Google Scholar

Juroszek, W. (2015) ‘Jakość życia w kontekście niskiej dzietności’, in M. Kornaszewska-Polak (ed.) Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, pp. 17–28.
  Google Scholar

Karbowa, M. (2012) ‘Samotność w świetle teorii przywiązania’, Studia Psychologiczne, 50, pp. 27–38. doi:10.2478/v10167-010-0045-5.
  Google Scholar

Kernberg, O. (1998) Związki miłosne. Norma i patologia. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
  Google Scholar

‘Kobiety Na Rynku Pracy. Europejski Semestr – Zestawienie Informacji Tematycznych.’ (2017). Komisja Europejska. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_labour-force-participation-women_pl.pdf.
  Google Scholar

Kornaszewska-Polak, M. (2015) ‘Przywiązanie i osamotnienie w bliskich relacjach’, Rocznik Pedagogiczny KUL, (7(43)), pp. 23–41. doi:10.18290/rped.2015.7(43).3-2.
  Google Scholar

Kornaszewska-Polak, M. (2020) Emocje i płeć. Studium dynamiki zaangażowania i dystansowania w związkach romantycznych. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
  Google Scholar

Kornaszewska-Polak, M. (2021, in press) in Kornaszewska-Polak, M. et al., Kondycja współczesnej rodziny – badania interdyscyplinarne. Katowice: Wyd. Uniwersytet Śląski.
  Google Scholar

Kryńska, E. et al. (ed.) (2013) Diagnoza kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
  Google Scholar

Krys, K. et al. (2019) ‘Family well-being is valued more than personal well-being: A four-country study’, Current Psychology [Preprint]. doi:10.1007/s12144-019-00249-2.
  Google Scholar

Kwak, A. (2005) Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.
  Google Scholar

Lavee, Y. and Ben‐Ari, A. (2007) ‘Relationship of dyadic closeness with work‐related stress: A daily diary study’, Journal of Marriage and Family, 69(4), pp. 1021–1035.
  Google Scholar

Lockwood, N.R. (2007) Work/Life Balance: Challenges And Solutions. Alexandria, Va.: Society for Human Resource.
  Google Scholar

Maciek-Haściło, B. (2019) ‘Pacjenci opowiadają, że kiedy zażywają, czują się bezpieczni, wolni, schronieni, mogą oddychać, czują, że żyją. Wywiad przeprowadzony przez N. Harbuz’, Hello Zdrowie [Preprint]. Available at: https://www.hellozdrowie.pl/pacjenci-bardzo-czesto-opowiadaja-ze-kiedy-zazywaja-to-czuja-sie-bezpieczni-wolni-schronieni-wtedy-moga-oddychac-czuja-ze-zyja/.
  Google Scholar

McDonald, P. and Bradley, L.M. (2005) The Case for Work-Life Balance: Closing the Gap Between Policy and Practice. Hudson Global Resources (Aust.) Pty Limited.
  Google Scholar

‘Ministerial Task Force on Work and Family. Review of work and family in Queensland’ (2002). Queensland: Government Department of Industrial Relations.
  Google Scholar

Mushtaq, R. et al. (2014) ‘Relationship Between Loneliness, Psychiatric Disorders and Physical Health ? A Review on the Psychological Aspects of Loneliness’, Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR, 8(9), pp. WE01–WE04. doi:10.7860/JCDR/2014/10077.4828.
  Google Scholar

Oeken, A.B. (2018) ‘11 Things to Know and Expect from Generation Z.’ Available at: https://www.cose.org/en/Mind-Your-Business/HR/11-Things-to-Know-About-Gen-Z.
  Google Scholar

Orchard, T. (2020) ‘Gen Z opts hookups over lockdowns’, Western Communications [Preprint]. Available at: https://news.westernu.ca/2020/02/orchard-gen-z-opts-hookups-over-lockdowns/.
  Google Scholar

Półtorak, M. (2019) ‘Projekt dyrektywy WLB – nowe podejście do równości płci w zatrudnieniu?’, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, (26(4)), pp. 317–339.
  Google Scholar

Popenoe, D. (1993) ‘American family decline, 1960–1990: A review and appraisal’, Journal of Marriage and the Family, 55(3), pp. 527–542. doi:10.2307/353333.
  Google Scholar

Popenoe, D. (2017) War Over the Family. 1st edition. Routledge.
  Google Scholar

‘Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych 2015–2017’ (2019). Warszawa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  Google Scholar

Rogers, S.J. and DeBoer, D.D. (2001) ‘Changes in Wives’ Income: Effects on Marital Happiness, Psychological Well-Being, and the Risk of Divorce’, Journal of Marriage and Family, 63(2), pp. 458–472. doi: https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2001.00458.x.
  Google Scholar

Sadowska-Snarska, C. (ed.) (2008) Równowaga praca – życie – rodzina. Białystok: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
  Google Scholar

Slany, K. (2002) Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Wyd. Nomos.
  Google Scholar

Śliwak, J., Zarzycka B. and Dziduch A. (2011) ‘Typy samoświadomości a poczucie osamotnienia’, Przegląd Psychologiczny, (54(3)), pp. 241–254.
  Google Scholar

Stańczak, J., Stelmach, K. and Urbanowicz, M. (2016) ‘Małżeństwa oraz dzietność w Polsce’, Publikacja GUS Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. [Preprint].
  Google Scholar

Stephens, P. et al. (2007) ‘Unintended Consequences: It’s Disruption Of Work-Life Balance’, Issues in Information Systems, (7(1)), pp. 179–184.
  Google Scholar

Szlendak, T. (2010) Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wyd. PWN.
  Google Scholar

Tanenbaum, A.S. (2004) Sieci komputerowe. Gliwice: Helion.
  Google Scholar

Teow, J. et al. (2020) Women in Work. The opportunities and challenges of the tech revolution. Price Waterhouse Coopers Report. Available at: https://www.pwc.co.uk/economic-services/WIWI/women-in-work-2020-full.pdf.
  Google Scholar

Twenge, J.M. (2014) Generation Me – Revised and Updated: Why Today’s Young Americans Are More Confident, Assertive, Entitled and More Miserable Than Ever Before. New York.
  Google Scholar

‘World Values Survey. Online data analysis’ (2016). Available at: http://www.worldvaluessurvey.com.
  Google Scholar

Wyrzykowska, E. (2012) ‘Uzależnienie od alkoholu jako wynik deficytu w zakresie relacji przywiązania’, Alkoholizm i Narkomania, (25(3)), pp. 307–315.
  Google Scholar

Download


Published
2022-01-09

Cited by

Kornaszewska-Polak, M. J. (2022). Balancing between professional and private life: Analysis of psychological determinants in family context. Family Forum, 11, 15–34. https://doi.org/10.25167/FF/3979

Authors

Monika Joanna Kornaszewska-Polak 
http://orcid.org/0000-0003-1421-1418

Doktor nauk humanistycznych  w zakresie psychologii, kierownik interdyscyplinarnego zespołu badań nad rodziną WTL UŚ, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego O/Katowice – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek Polskiego Oddziału Towarzystwa Badań nad Emocjami i Przywiązaniem „SEAS Polska”. Czynna uczestniczka konferencji międzynarodowych na Węgrzech, w Belgii, Nieczech, Czechach, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Redaktorka dwóch monografii naukowych: Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne  (2015) i Asystentura rodzin. Teoria, praktyka, badania (2016). Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych podejmujących takie zagadnienia, jak relacje romantyczne, więzi małżeńskie, więzi w rodzinie, teoria przywiązania, poczucie osamotnienia, różnice indywidualne w zakresie płci, stres i radzenie sobie ze stresem, emocjonalne uwarunkowania bliskich relacji. Autorka wielu rozdziałów w monografiach i artykułów popularno-naukowych poświęconych powyżej wymienionym tematom.

Instytut Psychologii i  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Mail: monika.kornaszewska-polak@us.edu.plStatistics

Downloads

Download data is not yet available.


License

Copyright (c) 2022 Family Forum

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.