Zamrożona przyszłość – etyczne kwestie zamrażania jajeczek z przyczyn społecznychAbstrakt

Celem referatu jest krytyczny osąd stosowania zamrażania jajeczek z przyczyn społecznych. Większość prac na temat kwestii etycznych związanych z zamrażaniem jajeczek z przyczyn niemedycznych wydaje się zachęcać do szerokiego zastosowania nowej technologii szybko mrożącej. Praca ta ma na celu zakwestionować pewne założenia stosowane, by uzasadnić tę nową praktykę. Dokonuje się tego poprzez przegląd partnerstwa i rodzicielstwa w kategoriach indywidualnych biografii, które wymagają uważnego planowania w naszych współczesnych ryzykownych społeczeństwach.
Prace opowiadające się za zamrożeniem jajeczek z przyczyn społecznych dowodzą, że może ono służyć jako narzędzie do rozszerzenia autonomii reprodukcyjnej kobiet, a także jako środek promujący równość genderową. Wnioskują też, że sprzyja odpowiedzialnemu planowaniu życia, gdyż umożliwia kobietom odłożenie decyzji dotyczących kwestii reprodukcji czy partnerstwa. W odpowiedzi Autor stara się pokazać nieadekwatność tych argumentów poprzez przeanalizowanie logiki ukrytej za zamrażaniem jajeczek z przyczyn społecznych, a także pragnienia i nieporozumienia, z jakimi metoda ta jest związana.


Słowa kluczowe

zamrażanie jajeczek z przyczyn społecznych; zamrażanie jajeczek; kwestie etyczne wspieranych technologii reprodukcyjnych; zapładnianie in vitro; planowanie rodziny; rodzenie dzieci; odpowiedzialne rodzicielstwo

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-25


Kovács, G. (2019). Zamrożona przyszłość – etyczne kwestie zamrażania jajeczek z przyczyn społecznych. Family Forum, 3, 201-210. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/896

Gusztáv Kovács  FamilyForumOpole@gmail.com
Theological College of Pécs  Węgry


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0