Sprawozdanie z śródrocznego sympozjum naukowego Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-25


Kiełek-Rataj, E. (2019). Sprawozdanie z śródrocznego sympozjum naukowego Sekcji Psychologii Rozwojowej PTP. Family Forum, 3, 213-215. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/897

Ewa Kiełek-Rataj  FamilyForumOpole@gmail.com
Instytut Psychologii UO  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0