O czasopiśmie


Czasopismo "Literaport" (1 numer tematyczny rocznie) poświęcone jest szerokiej i różnorodnej problematyce związanej z francuskojęzyczną twórczością literacką różnych epok i regionów. Porusza ważne dla humanistyki zagadnienia, których opracowaniem zajmują się zarówno uznani badacze-romaniści polscy, europejscy i światowi, jak i młodzi adepci literaturoznawstwa rozpoczynający karierę naukową.

Celem czasopisma jest stworzenie przestrzeni refleksji nad zagadnieniami szeroko pojętej humanistyki w oparciu o znane i mniej znane dzieła literackie powstałe w języku francuskim. Akceptowane są teksty dotyczące wszystkich epok literackich, od średniowiecza do współczesności. Jak wskazuje podtytuł czasopisma - w tłumaczeniu: przegląd literatury francuskojęzycznej - przedmiotem badań "Literaportu" nie są wyłącznie utwory literackie powstałe we Francji czy w Europie, lecz wszelka twórczość literacka w języku francuskim, co nadaje czasopismu uniwersalny charakter.
Każdego roku ukazuje sie jeden numer czasopisma poświęcony odrębnej tematyce. Tematyka dotychczasowych numerów to:
N°1 (2014) : La révolte (bunt)
N°2 (2015) : La transgression (transgresja)
N°3 (2016) : Le crime et le châtiment (zbrodnia i kara)
N°4 (2017) : La communauté et l’exclusion (wspólnota i wykluczenie)
N°5 (2018) : Le traumatisme (trauma)
N°6 (2019) : La solitude (samotność)
N°7 (2020) : L’altérité (inność)
N°8 (2021) : La folie (szaleństwo)
N°9 (2022, w przygotowaniu): Le respect (szacunek).
Oprócz zasadniczej części tematycznej czasopismo zawiera również część "Comptes-rendus", prezentującą recenzje najnowszych francuskojęzycznych wydarzeń literackich oraz np. nowych tłumaczeń literatury francuskiej na język polski.