Czasopismo "Literaport" (1 numer tematyczny rocznie) poświęcone jest szerokiej i różnorodnej problematyce związanej z francuskojęzyczną twórczością literacką różnych epok i regionów. Porusza ważne dla humanistyki zagadnienia, których opracowaniem zajmują się zarówno uznani badacze-romaniści polscy, europejscy i światowi, jak i młodzi adepci literaturoznawstwa rozpoczynający karierę naukową.

ISSN: 2392-0637 (Print)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • CEEOL

Pobieranie

Pełny numer