Etyka publikacyjna


Publikacja tekstów na łamach czasopisma "Literaport" odbywa się zgodnie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redakcja czasopisma, autorzy, recenzenci) zobowiązani są do stosowania standardów zachowań etycznych obowiązujących w czasopiśmie.