Zespół redakcyjny


Redaktor naczelna: prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska, Uniwersytet Opolski, Katedra Literatury Francuskiej i Frankofońskiej, kmodrzew@uni.opole.pl
Sekretarz redakcji: dr hab. Anna Kaczmarek-Wiśniewska, Uniwersytet Opolski, Katedra Literatury Francuskiej i Frankofońskiej, akaczmarek@uni.opole.pl

Rada Naukowa:
Sylviane Coyault (Uniwersytet w Clermont-Ferrand, Francja)
Krystyna Gabryjelska (Uniwersytet Wrocławski)
Lise Gauvin (Uniwersytet w Montréalu, Kanada)
Krzysztof Jarosz (Uniwersytet Śląski)
Petr Kyloušek (Uniwersytet w Brnie, Czechy)
Zuzana Malinovska (Uniwersytet w Prešovie, Słowacja)
Wiesław Malinowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Maria de Fátima Marinho (Uniwersytet w Porto, Portugalia)
Michał Piotr Mrozowicki (Uniwersytet Gdański)
Jacques Poirier (Uniwersytet Burgundzki w Dijon, Francja)
Éléonore Reverzy (Uniwersytet Sorbonne nouvelle w Paryżu, Francja)
Dominique Triaire (Uniwersytet w Montpellier, Francja)