Proces recenzji


Recenzja odbywa się według modelu double-blind review - dwustronnie ślepej recenzji: tożsamość recenzentów nie jest znana autorom, a tożsamość autorów nie jest znana recenzentom. Lista recenzentów dotychczas opublikowanych numerów znajduje się na stronie czasopisma w zakładce "Sur la revue/Rapporteurs". W tej samej zakładce (Sue la revue/Grille d'évaluation) dostępny jest formularz recenzji.