Kontakt

Uniwersytet Opolski
Katedra Literatury Francuskiej i Frankofońskiej
pl. Kopernika 11
45-040 Opole
tel. : + 48 77 5416013

Główna osoba do kontaktu

Anna Kaczmarek-Wiśniewska

Wsparcie techniczne

LIBCOM (podaj nazwę czasopisma)