Kontakt

Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej WT UO
PL 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a
tel. 77 44 12 789; fax 77 45 49 384

Główna osoba do kontaktu

Sekretariat_LitS
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski

Wsparcie techniczne

LIBCOM (podaj nazwę czasopisma)