RECENZENCI

Andrzej Filaber (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Polska
Czesław Grajewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Polska
Bogusław Migut (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Polska
Adelajda Sielepin CHR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Polska
Robert Tyrała (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Polska
Zbigniew Wit (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Polska
Kazimierz Lijka OMI (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Polska
Benedikt Kranemann (Uniwersytet w Erfurcie), Niemcy
Dariusz Kwiatkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Polska
Manuel Nin (Papieski Instytut Orientalny, Rzym), Włochy
Jacob Thekeparampill (St. Ephraem Ecumenical Research Institute, Kottayam), Indie
Waldemar Pałęcki MSF (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Polska
Manlio Sodi SDB (Papieski Uniwersytet Salezjański, Rzym), Włochy
Piotr Wiśniewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Polska
Ryszard Selejdak (Kongregacja ds Duchowieństwa) Watykan
Karol Litawa (Wyższe Seminarium Duchowne, Łódź; UPJP2)
Stanisław Ganczarski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Polska