Liturgia Sacra jest półrocznikiem Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i ukazuje się nieprzerwanie od 1995 roku. Na przestrzeni lat czasopismo stało się ważną platformą wymiany myśli naukowej ekspertów z dziedziny liturgii, muzyki i sztuki sakralnej oraz zyskało uznanie w wielu ośrodkach naukowych zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

ISSN: 2391-9353 (Online) ISSN: 1234-4214 (Print) DOI: 10.25167/ls


 
 


  • ERIH PLUS
  • CEJSH
  • CEEOL
  • IndexCopernicus

MNISW
10

Pobieranie

CAŁY NUMER