Liturgia Sacra jest półrocznikiem Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i ukazuje się nieprzerwanie od 1995 roku. Na przestrzeni lat czasopismo stało się ważną platformą wymiany myśli naukowej ekspertów z dziedziny liturgii, muzyki i sztuki sakralnej oraz zyskało uznanie w wielu ośrodkach naukowych zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Czasopismo istnieje od 1995 i znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN. W opublikowanym dn. 9 lutego 2021 r. wykazie czasopism MEiN czasopismu przyznano  40 punktów. 

ISSN: 2391-9353 (Online) ISSN: 1234-4214 (Print) DOI: 10.25167/ls

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • ERIH PLUS
  • CEJSH
  • CEEOL
  • IndexCopernicus

MNISW
10