O czasopiśmie

Liturgia Sacra jest półrocznikiem Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i ukazuje się nieprzerwanie od 1995 roku. Na przestrzeni lat czasopismo stało się ważną platformą wymiany myśli naukowej ekspertów z dziedziny liturgii, muzyki i sztuki sakralnej oraz zyskało uznanie w wielu ośrodkach naukowych zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Misją półrocznika jest naukowa refleksja nad zagadnieniami z dziedziny liturgii, muzyki i szeroko pojętej sztuki sakralnej różnych obrządków chrześcijańskich. W czasopiśmie publikowane są zarówno oryginalne artykuły naukowe, artykuły recenzyjne, sprawozdania oraz omówienia nowości wydawniczych związanych z podejmowaną na jego łamach tematyką.